jpgW 2018 roku, firmy realizujące zamówienia Fundacji Jurka Owsiaka, dostarczały sukcesywnie do Oddziału Dziecięcego SPZOZ w Działdowie sprzęt medyczny, przekazany przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w ramach XXV Finału WOŚP.

 

 

W czasie XXV Finału WOŚP zbierano dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom. Zgodnie z procedurą SPZOZ w Działdowie zgłosił prośbę o doposażenie Oddziału Dziecięcego i otrzymał decyzję pozytywną, na zakup przez Fundację całości sprzętu medycznego uwzględnionego w liście.

W 2018 roku Oddział Dziecięcy, w ramach darów od WOŚP, otrzymał: lokalizator żył VIVO500S, dwa kardiomonitory przyłóżkowe, aparat EKG z wózkiem kardio, 20 łóżek dziecięcych i szafki przyłóżkowe z regulowanym pulpitem, pulsoksymetr oraz 4 pompy infuzyjne ze stojakami.

Szacowana wartość przekazanego sprzętu to 164 tysiące złotych.


Placówka tego typu, co SPZOZ w Działdowie potrzebuje corocznie znacznych środków na wymianę i doposażenie szpitalnych oddziałów w sprzęt medyczny. Przykładowo, każdego roku Powiat Działdowski przeznacza na ten cel przynajmniej 1 milion złotych. Dary z WOŚP, choć są o wiele mniejsze niż inwestycje własne placówki, przyczyniają się do zwiększenia komfortu i jakości opieki medycznej w placówkach służby zdrowia.
Serdecznie dziękujemy Fundacji WOŚP oraz wszystkim darczyńcom, którzy podczas Finału wrzucają swój "grosik" do puszki!