jpgSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie uruchomił Ogólną Izbę Przyjęć i Izbę Przyjęć dla Dziecka w nowej lokalizacji - tuż za wejściem głównym do Szpitala.


 

Nowa Izba Przyjęć została zlokalizowana w przestrzeni po administracji, która w styczniu 2017 roku została przeniesiona do przebudowanego budynku po byłej pralni szpitalnej. W odzyskanej po administracji przestrzeni wybudowano pomieszczenia o łącznej powierzchni około 107 m2. Inwestycja została zrealizowana dzięki środkom otrzymanym z Powiatu Działdowskiego, który w kwietniu 2017 roku przekazał na ten cel dotację w kwocie 200 tysięcy złotych.

Obecnie pacjent skierowany do szpitala powinien kierować się do wejścia głównego, gdzie przy holu głównym znajdują się teraz:
- Punkt rejestracji pacjentów z poczekalnią
- Trzy pokoje przyjęć pacjentów (w tym jeden z toaletą z możliwością krótkotrwałej izolacji pacjenta, jeden z funkcją gabinetu zabiegowego);
- Pomieszczenie higieniczno-sanitarne dla dorosłych z natryskiem;
- Pomieszczenia do przyjmowania dzieci z poczekalnią i dostosowanym pomieszczeniem higieniczno-sanitarnym.

Izba Przyjęć pracuje w godzinach od 8:00 do 20:00 i wykonywane będą czynności medyczne związane tylko i wyłącznie z przyjęciem pacjenta ze skierowaniem na odziały szpitalne, tj.:

- rejestracja pacjentów przyjmowanych do oddziałów szpitalnych,
- procedury konsultacyjne,
- drobne procedury diagnostyczne,
- procedury higieniczno-sanitarne.

Pozostali pacjenci w przypadkach nagłych powinni kierować się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, zorganizowanej w odrębnej części szpitala (bez zmian).

Izba Przyjęć została dostosowana do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakimi powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia zakładu podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 2012 r. Nr 31 poz. 739). Uzyskano właściwy układ funkcjonalno-przestrzenny pomieszczeń oraz ich wyposażenia w instalacje tak, aby zapewnić właściwe warunki higieniczno-sanitarne, warunki bezpieczeństwa personelu i pacjentów oraz opiekę nad chorym podczas udzielania świadczeń wykonywanych podczas przyjęć planowych i ze skierowaniem do szpitala.