W związku z reportażem telewizyjnym w TVN "Uwaga" i artykułem opublikowanym w "Tygodniku Działdowskim", na temat incydentu, do którego doszło w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Działdowie, Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki zdrowotnej w Działdowie postanowiła opublikować wyjaśnienie w powyższej sprawie. List został dostarczony do Redakcji Tygodnika Działdowskiego i zgodnie z zapewnieniami Redakcji jego treść zostanie opublikowana w najbliższym wydaniu gazety.


Poniżej przedstawiamy Państwu treść przesłanego pisma.

jpg"W nawiązaniu do artykułu "Śmierć przez zaniedbanie lekarza?? " Działdowski Szpital w programie TVN "Uwaga" - opublikowanego na łamach "Tygodnika Działdowskiego" NR 17 z dnia 25 kwietnia 2017 roku, zwracam się z uprzejmą prośbą o zamieszczenie w najbliższym numerze Państwa Tygodnika naszych wyjaśnień.
W powyższej sprawie w wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego ustalono, że w przytaczanym zdarzeniu  naruszone zostały procedury w zakresie organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych.
W stosunku do winnych uchybień zastosowano kary przewidziane kodeksem pracy - nagany. Lekarz udzielający świadczeń zdrowotnych został odsunięty od pełnienia funkcji lekarza kierującego Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym. Od maja br. zostanie zatrudniony nowy lekarz z dużym doświadczeniem w pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz zespołach wyjazdowych ratownictwa medycznego.
Nie wszystkie informacje opisane w doniesieniach medialnych pokrywają się ze stanem faktycznym. SPZOZ w Działdowie nie ma prawa do wypowiadania się na temat diagnostyki i leczenia, ani do publikowania takich informacji.
Jak Państwo wiecie, w niniejszej sprawie prowadzone jest postępowanie przygotowawcze przez Prokuraturę Rejonową w Działdowie oraz Izbę Lekarską w Olsztynie, w wyniku których najprawdopodobniej zostanie udzielona odpowiedź  na pytania związane ze sposobem udzielania pomocy pacjentowi.
Odpowiedzi na te niezwykle istotne pytania mogą udzielić jedynie biegli, jacy zapewne w trakcie postępowań właściwych organów zostaną powołani. Zatem z  wyciąganiem wniosków, co do zajścia należy poczekać do zakończenia prowadzonych postępowań.