jpgInformujemy, że od dnia 1 maja funkcję Zastępcy Dyrektora SPZOZ w Działdowie ds. Pielęgniarstwa pełni Pani mgr Mirosława Sokół.

Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa zapewnia sprawność w organizacji i funkcjonowaniu opieki pielęgniarskiej i nadzoruje pracę pielęgniarek i położnych, ratowników medycznych oraz opiekunek medycznych i sanitariuszy zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Pionu Opieki Zdrowotnej.