Od 19 lutego 2014 r. reaktywowaliśmy działanie biblioteki szpitalnej, prowadzonej jako Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Działdowie. Biblioteka szpitalna znajduje się na pierwszym piętrze Pawilonu (budynek oddziałów: psychiatrycznego i medycyny paliatywnej).  Jest ona czynna w godz. 11:00 - 15:00


Każdy zakład opieki zdrowotnej, który udziela całodobowych lub codziennych świadczeń zdrowotnych, musi zapewnić swoim pacjentom obsługę biblioteczną. Biblioteka taka może zostać utworzona przez ten zakład lub bibliotekę publiczną.
W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Działdowie pierwsza filia biblioteczna powstała niebawem po otwarciu pierwszych oddziałów, tj. 9 października 1974 roku.

Podstawowe zadanie Filii to zapewnienie dostępu do literatury osobom przebywającym w szpitalu. Korzystanie ze zbiorów jest bezpłatne i mogą z nich korzystać wszyscy pacjenci, personel medyczny i administracja szpitala.

Księgozbiór biblioteki liczy około 500 woluminów (są to głównie nowości), który będzie na bieżąco uzupełniany. Biblioteka jest skomputeryzowana. Pracujemy w nowym programie bibliotecznym mak+. Wszystkie książki są dostępne w katalogu on-line i można je zamawiać korzystając z powyższego linka
http://www.makplus.pl/katalogowanie/index.html?selectedBib=1400&short=t
Stosowane są dwie metody udostępniania zbiorów:
- bibliotekarz codziennie odwiedza z książkami sale chorych,
- pacjenci korzystają osobiście ze zbiorów w lokalu biblioteki,

Rola biblioterapii w przypadku choroby oraz rekonwalescencji jest ogromna i zdając sobie sprawę z jej wielkiej mocy zapraszamy do korzystania z naszej biblioteki.

Telefon do biblioteki: (23) 697 22 11 wew. 107.

 

 

dyrektor MBP w Działdowie
mgr Justyna Lytvyn