Telefony:

fax: 0 23 697 47 19
0 23 697 22 11 wew. 191 - Sekretariat Oddziału Wewnętrznego
0 23 697 22 11 wew. 215 - Gabinet ordynatora
0 23 697 22 11 wew. 192 - Pielęgniarka oddziałowa
0 23 697 22 11 wew. 195 - Gabinet lekarski
0 23 697 22 11 wew. 193 - Dyżurka pielęgniarek


Lekarz Kierujący Oddziałem:
dr n. med. Janusz Reguła - specjalista chorób wewnętrznych i chorób płuc


Pielęgniarka Oddziałowa:
mgr Grażyna Janicka

Pododdziały: Kardiologiczny/Reumatologiczny
0 23 697 22 11 wew. 120 - Gabinet lekarza dyżurnego
0 23 697 22 11 wew. 205 - Gabinet lekarski
0 23 697 22 11 wew. 253 - Sekretariat Pododdziału Kardiologicznego
0 23 697 22 11 wew. 184 - Intensywna Opieka Kardiologiczna
0 23 697 22 11 wew. 185 - Dyżurka pielęgniarek
0 23 697 22 11 wew. 137 - Telefon do pacjentów


Ilość łóżek:
71


Charakterystyka Oddziału:
jpgWieloprofilowy Oddział Chorób Wewnętrznych znajduje się na II piętrze budynku głównego.
Oddział został utworzony w styczniu 2008 roku na bazie trzech oddziałów: wewnętrznego, kardiologicznego i reumatologicznego. Przy oddziale funkcjonuje pracownia kardiologiczna oraz pracownia spirometrii. Współpracujemy trwale z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Olsztynie, Szpitalem Miejskim w Olsztynie i Polikliniką MSWiA w Olsztynie oraz Instytutem Reumatologicznym w Warszawie. W ramach swojej pracy utrzymujemy również kontakt z klinikami medycznymi w Gdańsku, Warszawie i w całym kraju.

Oddział zajmuje się całym spektrum problematyki chorób wewnętrznych. W szczególności chorobami, których leczeniem zajmują się następujące dziedziny medyczne:
- Nefrologia
- Endokrynologia
- Kardiologia
- Reumatologia
- Pulmonologia (choroby płuc)
A także:
- Gastroendokrynologia
- Hematologia
- Diabetologia
- Onkologia
- choroby metaboliczne i zatrucia

Oddział posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych. W miesiącach letnich odbywają tu również praktyki wakacyjne studenci z koła internistycznego Warszawskiej Akademii Medycznej, prowadzone pod kierownictwem dr hab. Jacka Imielli.