Zasoby

Teksty obowiązujących Ustaw Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej
i Rozporządzeń Ministra Zdrowia oraz inne dokumenty do pobrania.

Pokaż: 
1   Link   Zgoda na próbę wysiłkową EKG
2   Link   Upowszechnianie karmienia piersią
3   Link   5 kroków do bezpiecznej żywności - ulotka WHO
4   Link   Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania