jpg

jpgSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie wybudował nowe lądowisko dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Inwestycja została dofinansowana z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 


Więcej…

jpg

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko udostępniła narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.
Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo po przejściu na stronę Serwisu Programu

jpg

Fotograficzna kronika budowy lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego realizowanej w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego na obszarze powiatu działdowskiego i województwa warmińsko-mazurskiego poprzez budowę lądowiska przyszpitalnego SPZOZ w Działdowie".

 

Więcej…

 

"Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego na obszarze powiatu działdowskiego i województwa warmińsko-mazurskiego poprzez budowę lądowiska przyszpitalnego SPZOZ w Działdowie""
Projekt otrzymał dofinansowanie  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet IX - Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego

Więcej…