jpg

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie zakupił sprzęt medyczny uwzględniony w Projekcie dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013.

Więcej…

png

"Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy"

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia-Mazury 2007-2013 do Projektu "Zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie".

Więcej…