jpgSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie zakończył przedsięwzięcie inwestycyjne pn. "Kompleksowa termomodernizacja obiektów SPZOZ w Działdowie". Gruntowna modernizacja kotłowni i instalacji wewnętrznych, docieplone ściany i stropodachy, wymieniona stolarka, przebudowane wejście główne oraz nowa elewacja budynków - to efekt prac budowlanych, przeprowadzonych w miesiącach od marca do grudnia 2012 roku.


Więcej…

jpgW ubiegłym tygodniu ruszyły roboty budowlane związane z kompleksową termomodernizacją obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie. Inwestycja o wartości ponad 6 milionów złotych została dofinansowana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji w ramach Programu priorytetowego "System Zielonych Inwestycji - GIS".

Więcej…

W dniu 11 stycznia 2012 r. Dyrektor Elżbieta Leżuchowska podpisała umowę, zawartą pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opiek Zdrowotnej w Działdowie, na dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji obiektów SPZOZ w Działdowie. Inwestycja o wartości ponad 10 milionów złotych została dofinansowana w formie dotacji w ramach Programu priorytetowego "System Zielonych Inwestycji - GIS (Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej".

 

Więcej…