gifInformujemy, że zakaz odwiedzin na oddziałach szpitalnych, wprowadzony dnia 5 lutego 2019 roku został odwołany. 

Główny Inspektorat Farmaceutyczny wstrzymał obrót produktów leczniczych na przeziębienie zawierających w swoim składzie substancję czynną fenspiryd. Są to między innymi syropy Pulneo i Fosidal, które do tej pory były szeroko reklamowane, dostępne bez recepty i chętnie przepisywane przez lekarzy pediatrów. Powodem wstrzymania przez GIF obrotu produktów leczniczych zawierających fenspiryd była informacja uzyskana od producenta, że "stosunek korzyści do ryzyka dla substancji czynnej fenspiryd nie jest korzystny". Okazało się zatem, że substancja czynna fenspiryd może powodować szereg skutków ubocznych.

Więcej…

Ratownicy medyczni coraz częściej zgłaszają problemy z dojazdem do bloków znajdujących się na osiedlach ogrodzonych płotem z zamykaną bramą wjazdową. Utrudnienie dojazdu dla służb ratowniczych sprawia, że w przypadkach gdzie decydują minuty, nad życiem człowieka zaważyć może zamknięta brama. Można i należy rozwiązać ten problem, zanim dojdzie do nieszczęścia.

Więcej…

gifW trosce o bezpieczeństwo pacjentów przebywających w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Działdowie, opracowaliśmy wskazówki dla pacjentów pozwalające na ograniczenie ryzyka upadków przy przyjęciu i w trakcie pobytu w szpitalu. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z powyższymi wytycznymi. Ulotka dla pacjentów otworzy się po kliknięciu na tytuł poniżej.
WSKAZÓWKI DLA PACJENTÓW - OGRANICZENIE RYZYKA UPADKÓW

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby
o znacznym stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2018r., poz. 932)
, od 01 lipca 2018r.

osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności mają prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością, wynikającą z prowadzonej listy oczekujących.
W sytuacji braku możliwości udzielenia świadczenia w dniu zgłoszenia, pacjentowi zostanie wyznaczony termin wizyty w innym, możliwie najkrótszym czasie.

Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności zapisywane są na wizyty do lekarzy ambulatoryjnej opieki specjalistycznej bez konieczności uzyskania skierowania.

Niezbędne jest natomiast okazanie dokumentu potwierdzającego przysługujące uprawnienie, tj. orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.Działdowo, dn. 29 czerwca 2018r.


gifPacjentów, którzy wykonują badania w naszym Medycznym Laboratorium Diagnostycznym informujemy, że odbiór wyników badań laboratoryjnych jest możliwy następnego dnia po pobraniu materiału do godziny 16:00. Odbiór wyników tylko po okazaniu specyfikacji otrzymanej w punkcie pobrań.

png

 

- na terenie SPZOZ w Działdowie prowadzony jest monitoring wizyjny z zapisem obrazów

- Administratorem systemu monitoringu jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie przy ulicy Leśnej 1

- monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym

- zapisy z monitoringu przechowywane są do nadpisania

- osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo, na umotywowany wniosek, do wglądu do nagrań i przysługują jej uprawnienia wynikające z art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015r. poz. 2135)

- podstawą prawną wprowadzenia monitoringu wizyjnego w Szpitalu jest art. 5 ust.2 pkt 5 Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2014r. poz. 1099) w związku z art.3 pkt 2 Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2014r. poz. 2135)

Więcej artykułów…