W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Działdowie funkcjonują Pracownie Specjalistyczne, wykonujące badania dla potrzeb pacjentów Szpitala oraz ambulatoryjnie (na podstawie skierowania od lekarza).

1 Pracownia RTG
2 Pracownia USG
3 Pracownia Endoskopowa
4 EKG Holtera i EKG wysiłku
5 Pracownia EEG
6 Pracownia EMG
7 Audiologia