Szpital w Działdowie podejmuje szereg działań w zakresie promowania zdrowia na rzecz pacjentów i ich rodzin. Pracownicy Szpitala uczestniczą w akcjach, ćwiczeniach i spotkaniach promujących zdrowy styl życia oraz działania podejmowane dla ochrony i poprawy zdrowia.

W 1997 roku Szpital przystąpił do Polskiej Sieci Szpitali Promujących Zdrowie.

Za swoje działania w zakresie promocji karmienia naturalnego 16 października 1998 roku Szpital w Działdowie otrzymał tytuł WHO/UNICEF "Szpital Przyjazny Dziecku".

Personel SPZOZ w Działdowie realizuje między innymi takie programy profilaktyczne jak:
- Program profilaktyki nowotworowej
- Program promocji karmienia piersią, w ramach którego wprowadzone zostały Zasady postępowania zmierzającego do upowszechniania, wpierania i ochrony karmienia piersią, obowiązujące w szpitalu w Działdowie.
- Program antynikotynowy

Działający w Szpitalu Zespół d/s Promocji Zdrowia planuje i inicjuje działania prozdrowotne na ternie Szpitala oraz miasta Działdowa. Do realizacji zadań Zespół angażuje liczną grupę pracowników szpitala, władze miasta i powiatu oraz różne grupy społeczności lokalnej.
Najbardziej znaczącą inicjatywą w zakresie promocji zdrowia jest organizowanie przy współpracy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Działdowie, pod patronatem Burmistrzem Miasta Festynu "Wstąp po zdrowie".
Pracownicy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego nadzorują i współorganizują zawody i ćwiczenia w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej.

ARTYKUŁY O DZIAŁANIACH ZWIĄZANYCH Z PROFILAKTYKĄ ZDROWIA

1 Bezpłatne badania cytologiczne Sławomir Brzozowski
2 Festyn "Wstąp po zdrowie" Sławomir Brzozowski
3 Festyn "Wstąp po Zdrowie" 2017 Sławomir Brzozowski
4 Uwaga kleszcze! Główny Inspektor Sanitarny ostrzega! Sławomir Brzozowski
5 Przeszczepianie nerek - TAK czy NIE? Sławomir Brzozowski
6 Negatywne skutki zażywania dopalaczy - bezpłatna infolinia Administrator
7 Młodzież Zespołu Szkół Nr1 w Działdowie o transplantologii Maria Wilkowska
8 13 listopada - Dzień Chorych na Raka Trzustki Sławomir Brzozowski
9 VIII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom Sławomir Brzozowski
10 Dzień Dawcy Szpiku Sławomir Brzozowski
11 Żywy Dawca Nerki - spotkanie otwarte Grażyna Janicka
12 15 listopada Światowym Dniem Rzucania Palenia Sławomir Brzozowski
13 Szpital to strefa wolna od dymu tytoniowego Sławomir Brzozowski
14 Żywy Dawca Nerki Sławomir Brzozowski
15 Nowości w diagnostyce i leczeniu udarów mózgu dr Marek Zalisz
16 Podarować komuś nerkę Sławomir Brzozowski
17 Jak zmniejszyć ryzyko zachorowania na grypę Sławomir Brzozowski
18 Profilaktyczne graffiti przeciw paleniu Sławomir Brzozowski
19 Poznaj grzyby - unikniesz zatrucia Sławomir Brzozowski
20 Zostań krwiodawcą Sławomir Brzozowski