1 Blok Operacyjny
2 Szpitalny Oddział Ratunkowy
3 Dział Fizjoterapii
4 Oddział Dziecięcy
5 Wieloprofilowy Oddział Chorób Wewnętrznych
6 Oddział Rehabilitacyjny
7 Oddział Neurologiczny i Udarowy
8 Oddział Położniczo-Ginekologiczny
9 Oddział Noworodków i Wcześniaków
10 Oddział Chirurgii Ogólnej
11 Oddział Urazowo-Ortopedyczny
12 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
13 Oddział Psychiatryczny
14 Oddział Medycyny Paliatywnej
15 Stacja Dializ