Dnia 24 października 2017 roku, jednostka certyfikująca TUV NORD Polska Sp. z o.o. potwierdziła,
że Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie
stosuje system zarządzania według normy PN-EN ISO 9001 : 2015 w zakresie:
lecznictwo szpitalne, opieka paliatywna, usługi dializacyjne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, diagnostyka laboratoryjna i obrazowa, rehabilitacja lecznicza, ratownictwo medyczne, transport sanitarny, nocna i świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska - ambulatoryjna i wyjazdowa oraz promocja zdrowia. Usługi szpitalne w zakresie psychiatrii.

jpg

 

TYTUŁY


Dnia 24 czerwca 1998 roku Szpital w Działdowie otrzymał tytuł UNICEF I WHO
"Szpital Przyjazny Dziecku"
przyznany przez Polski Komitet Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF

jpg

W dniu 17 grudnia 2009 roku, po reocenie działdowskiego Szpitala
Zarząd Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią
przyznał Nam prawo do dalszego używania tytułu WHO i UNICEF
"Szpitala Przyjaznego Dziecku"
28 maja 2010 r. otrzymaliśmy oficjalny list gratulacyjny od Dyrektora Generalnego UNICEF Polska

jpg

jpg

PATRONAT

W roku 2004, na wniosek Zarządu Fundacji Polskiej Kawalerów Maltańskich w Warszawie,
Jego Ekscelencja Hrabia Juliusz Ostrowski podjął decyzję o nadaniu "Patronatu Honorowego"
Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Działdowie

jpg