jpgSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie zakupił 5 monitorów kardiologicznych i centralę monitorującą, na potrzeby sali intensywnej opieki kardiologicznej w Wieloprofilowym Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologicznym i Reumatologicznym. Całkowity koszt zakupu to kwota 97 200 zł
Zakup sprzętu został dofinansowany ze środków budżetu państwa otrzymanych od Ministra Zdrowia w kwocie 82 620 zł, tj. 85% na realizację zadania pn. "Wyposażenie/doposażenie w centrale monitorujące i monitory kardiologiczne oddziałów chorób wewnętrznych w roku 2018" w ramach Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020.

 

jpg
jpg

jpg