jpgDyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie otrzymała list od Starosty Działdowskiego, Pana Mariana Janickiego z podziękowaniami za wieloletnią współpracę z Powiatem Działdowskim. Serdecznie dziękujemy.jpg