W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby
o znacznym stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2018r., poz. 932)
, od 01 lipca 2018r.

osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności mają prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością, wynikającą z prowadzonej listy oczekujących.
W sytuacji braku możliwości udzielenia świadczenia w dniu zgłoszenia, pacjentowi zostanie wyznaczony termin wizyty w innym, możliwie najkrótszym czasie.

Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności zapisywane są na wizyty do lekarzy ambulatoryjnej opieki specjalistycznej bez konieczności uzyskania skierowania.

Niezbędne jest natomiast okazanie dokumentu potwierdzającego przysługujące uprawnienie, tj. orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.Działdowo, dn. 29 czerwca 2018r.