jpgOd 1 czerwca bieżącego roku przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Działdowie stacjonuje drugi ambulans. Po dokonaniu kolejnej zmiany w Wojewódzkim Planie Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego powiat działdowski otrzymał czwarty zespół ratownictwa medycznego typu podstawowego (P), stacjonujący przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Działdowie.

 

Po decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego o zmianie Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Ratownictwa Medycznego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie podpisał umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na dodatkowy, podstawowy zespół ratownictwa medycznego "P" Działdowo. Ambulans dla nowego zespołu wyjazdowego zapewnił SPZOZ w Działdowie. Obecnie w ramach Systemu w powiecie działdowskim funkcjonują cztery zespoły ratownictwa medycznego. Dwa zespoły wyjazdowe stacjonują przy szpitalu w Działdowie: zespół specjalistyczny (S) składający się z lekarza i dwóch ratowników oraz zespół podstawowy (P) składający się z trzech ratowników. Pozostałe dwa zespoły wyjazdowe typu podstawowego (P) stacjonują w Lidzbarku Welskim i w Rybnie.
Uruchomienie dodatkowego zespołu ratownictwa medycznego poprawi jakości świadczonych usług medycznych oraz zwiększy bezpieczeństwo osób przebywających na terenie powiatu działdowskiego, które znajdą się w stanie zagrożenia zdrowia lub życia.

jpg

jpg