gifBudowa lądowiska dla śmigłowców ratowniczych, zakupy aparatury i sprzętu medycznego, nowa Izba Przyjęć, stanowisko monitorowania funkcji życiowych, zakup ambulansu - to najważniejsze inwestycje Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie w 2017 roku. Poniżej znajduje się dokładne podsumowanie działań inwestycyjnych zrealizowanych przez dyrekcję szpitala w Działdowie.Budowa lądowiska
Najbardziej widoczną inwestycją SPZOZ w Działdowie w 2017 roku była budowa lądowiska dla śmigłowców ratowniczych Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Projekt "Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego na obszarze powiatu działdowskiego i województwa warmińsko-mazurskiego poprzez budowę lądowiska przyszpitalnego SPZOZ w Działdowie" zrealizowano przy dofinansowaniu z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wartość projektu to 898 739, 35 zł, a kwota dofinansowania z funduszy europejskich wyniosła 716 880, 95 zł. Prace budowlane trwały od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku. Do realizacji wybrano najbardziej optymalny wariant inwestycji, zapewniający niskie koszty realizacji projektu, jak również niski koszt funkcjonowania lądowiska. Nowe lądowisko umożliwia operowanie zespołów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego o każdej porze dnia i nocy.

 

 

Inwestycje za milion złotych z Powiatu Działdowskiego
Powiat Działdowski, jako organ sprawujący nadzór nad działdowskim szpitalem, każdego roku przeznacza dotacje na inwestycje związane z poprawą infrastruktury i jakości usług medycznych świadczonych przez SPZOZ w Działdowie.
W kwietniu 2017 roku Powiat Działdowski przekazał dwie dotacje: 309 124 zł na zakup 200 szafek przyłóżkowych oraz 60 łóżek szpitalnych z oprzyrządowaniem i 200 000 zł na przebudowę pomieszczeń administracyjnych celem stworzenia Izby Przyjęć dostosowanej do wymogów obowiązującego prawa. Uroczyste otwarcie nowej Izby Przyjęć nastąpiło 29 grudnia 2017 r.

W lipcu 2017 r. Powiat Działdowski przekazał trzecią dotację w kwocie 490 876 zł na zakup aparatury i sprzętu medycznego. W ramach tej inwestycji zakupiono: automatyczną myjnię-dezynfektor do endoskopów i  kolonoskop diagnostyczny, aparat do znieczuleń Dräger Primus, respirator dla noworodków i wcześniaków oraz dwa stanowiska do fototerapii noworodków, tonometr bezdotykowy i lampę szczelinową do poradni okulistycznej, oraz diatermię Emed Spectrum - aparat do cięć chirurgicznych za pomocą łuku elektrycznego w obszarze plazmy argonowej.

Stanowisko monitorowania funkcji życiowych i kardiomonitor od lokalnych gmin w ramach programu przeciwdziałania skutkom uzależnień
W listopadzie 2017 r. SPZOZ w Działdowie otrzymał środki w kwocie 25 000 zł, przekazane przez gminy powiatu działdowskiego w ramach programu przeciwdziałania skutkom uzależnień. Za zebraną kwotę zakupiono zestaw medyczny, w skład którego wchodzą: łóżko wielofunkcyjne, monitor funkcji życiowych, szafka przyłóżkowa i materac przeciwodleżynowy. Zestaw ten znalazł się na wyposażeniu stanowiska do monitorowania funkcji życiowych osoby będącej w ciężkim stanie po zatruciu alkoholem, narkotykami lub innymi środkami odurzającymi, które utworzono w wieloprofilowym oddziale chorób wewnętrznych. W grudniu 2017 r. Gmina Miasto Działdowo przekazała do szpitalnego oddziału ratunkowego kardiomonitor przenośny FX 2000P - sprzęt o wartości 10 000 zł, zakupiony w ramach profilaktyki przeciwdziałania skutkom uzależnień.

Ambulans i sprzęt medyczny
W 2017 roku Wojewoda Warmińsko-Mazurski przekazał środki pochodzące z budżetu państwa na zakup sprzętu dla szpitalnego oddziału ratunkowego funkcjonującego w ramach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. W grudniu 2017 r. na mocy podpisanych umów SPZOZ w Działdowie zakupił: ambulans medyczny typu C z zabudową, instalacją i noszami, sprzęt medyczny dla zespołów ratownictwa medycznego (defibrylator, respirator transportowy, wideolaryngoskop) i sprzęt medyczny dla szpitalnego oddziału ratunkowego (urządzenie do masażu serca, ogrzewacz kocykowy ciała pacjenta, wózek/stół operacyjny, wideolaryngoskop, aparat EKG). Ogólny koszt zakupów dla Ratownictwa Medycznego to kwota 501 051,53 zł, z czego 421 153 zł to środki pochodzące z budżetu państwa, otrzymane od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, a 79 898,53 zł, to środki własne SPZOZ w Działdowie.

Inwestycje ze środków własnych
Corocznie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie inwestuje środki własne w zakup niezbędnej infrastruktury i sprzętu medycznego.
Jedną z ważniejszych inwestycji, zrealizowaną w całości ze środków własnych był m.in. remont sali intensywnego nadzoru w wieloprofilowym oddziale chorób wewnętrznych za kwotę 20 000 zł. W wyremontowanej sali utworzono 2 stanowiska dla pacjentów z możliwością monitorowania funkcji życiowych oraz prowadzenie procesów resuscytacji. Wśród zakupionych sprzętów znacznej wartości znalazły się: lampa operacyjna dwukopułowa dla oddziału położniczo-ginekologicznego, za sumę 73 548 zł oraz gastroskop diagnostyczny z wyposażeniem do pracowni endoskopowej za kwotę 43 200 zł.
Ważną, choć mało dostrzeganą inwestycją, podnoszącą jakość usług medycznych jest coroczne szkolenie pracowników, ukierunkowane na podnoszenie kwalifikacji i umiejętność obsługi nowoczesnego sprzętu medycznego. W 2017 roku SPZOZ w Działdowie wydał na ten cel ponad 121 000 zł. Część szkoleń zrealizowano dzięki dofinansowaniu ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, które w roku ubiegłym wyniosło ponad 88 000 zł.
Ogólnie w 2017 roku, na wydatki związane z zakupami sprzętu i inwestycjami, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie przeznaczył ponad 801 000 złotych.