gifSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie zakupił aparaturę i sprzęt medyczny za kwotę 800 tysięcy złotych, ze środków otrzymanych od Powiatu Działdowskiego.W miesiącach kwietniu i lipcu 2017 roku zostały podpisane dwie umowy pomiędzy Powiatem Działdowskim a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Działdowie. W ramach zawartych umów Powiat Działdowski przekazał dotację celową w kwocie 309 124,00 złotych na zakup 200 szafek przyłóżkowych oraz 60 łóżek szpitalnych z oprzyrządowaniem i drugą dotację w kwocie 490 876,00 złotych na zakup aparatury i sprzętu medycznego.

Dzięki środkom z Powiatu Działdowskiego SPZOZ w Działdowie odnowił lub zwiększył zasoby sprzętu medycznego. Wysłużony sprzęt, o wysokim stopniu zużycia. został zastąpiony na nowoczesny, spełniający najnowsze wymagania pod względem bezpieczeństwa pracy, standardów medycznych i kosztów eksploatacyjnych. W przypadkach zwiększenia ilości sprzętu medycznego w danej poradni/oddziale uzyskano możliwość zwiększenia ilości wykonywania świadczeń medycznych, co w bezpośredni sposób przeniesie się na zmniejszenie kolejek na dane świadczenie medyczne.

Wymiana łóżek i szafek w salach pacjentów
Nowe łóżka szpitalne i szafki przyłóżkowe trafiły do oddziałów: dziecięcego, wieloprofilowego oddziału chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, urazowo-ortopedycznego, położniczo-ginekologicznego, neurologicznego, rehabilitacyjnego, szpitalnego oddziału ratunkowego, medycyny paliatywnej i oddziału psychiatrycznego.

W ramach opisywanej inwestycji Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie zakupił 9 sztuk specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej.

Komplet sprzętu do badań endoskopowych
W celu skrócenia czasu pomiędzy badaniami w pracowni endoskopowej, a tym samym zmniejszenia kolejek na zabiegi endoskopowe, za pieniądze z dotacji zakupiono kolonoskop diagnostyczny i automatyczną myjnię-dezynfektor do endoskopów. W tym samym celu, ze środków własnych SPZOZ w Działdowie zakupił równocześnie kolejny gastroskop.

Nowy aparat do znieczuleń dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii został wyposażony w nowy aparat do znieczuleń Dräger Primus, służący do podawania wziewnych środków znieczulających, wentylacji i monitorowania pacjenta. Nowy aparat do znieczuleń zastąpił wysłużony sprzęt, zainstalowany w 1998 roku. Aparat Dräger Primus dysponuje pełnym zakresem trybów objętościowych i ciśnieniowych do stosowania w różnych przypadkach klinicznych. Sprzęt umożliwia rozbudowę o dodatkowe tryby wentylacji i zaawansowane monitorowanie, co w przyszłości pozwala rozszerzyć zakres stosowania urządzenia.

Sprzęt dla Oddziału Noworodków i Wcześniaków
Dzięki inwestycji oddział noworodków i wcześniaków wzbogacił się o respirator dla noworodków i wcześniaków oraz dwa stanowiska do fototerapii. Respirator Fabian jest lekkim i kompaktowym aparatem. Posiada niezależne ustawienia dla przepływu wdechowego i wydechowego oraz system automatycznej kompensacji nieszczelności. Respirator spełnia najnowsze wymagania w leczeniu zaburzeń oddychania. Jest to aparat umożliwiający leczenie inwazyjne i nieinwazyjne niedojrzałych i donoszonych noworodków. Daje duże szanse na przyszły, dobry rozwój dziecka. Sprzęt zastąpił wysłużony, respirator, zakupiony w latach 80-tych, zwiększając bezpieczeństwo małych pacjentów i jakość świadczonych usług. Stanowisko do fototerapii Bilitron Sky to sprzęt niezbędny do leczenia żółtaczek. Umożliwia bezpieczne i skuteczne leczenie ciężkich żółtaczek z możliwością pominięcia transfuzji wymiennych, które są metodą bardzo obciążającą organizm dziecka.

Nowe urządzenia w Poradni Okulistycznej
W poradni okulistycznej nowa aparatura zastąpiła sprzęt zakupiony w 1974 roku, czyli w czasie otwarcia szpitala przy ulicy Leśnej. Wysłużony tonometr dotykowy zastąpiono nowym tonometrem bezdotykowym Nidek NT-510. Urządzenie służy do pomiaru ciśnienia śródgałkowego. Tonometr do sprzęt bardzo pomocny przy wykrywaniu jaskry. Za pomocą nowego sprzętu pomiar wykonywany jest automatycznie, bez dotykania oka, co w znacznym stopniu poprawia komfort badania pacjenta. Sprzęt zapewnia wysoką dokładność wszystkich wyników. Drugim urządzeniem, które w ramach inwestycji zastąpiło stary sprzęt w poradni okulistycznej, jest lampa szczelinowa. Lampa szczelinowa to podstawowe narzędzie pracy okulisty. Pozwala ocenić budowę struktur oka (t.j. spojówki, twardówki, rogówki, tęczówki, siatkówki) oraz postawić diagnozę. Poza diagnostyką lampa szczelinowa jest bardzo pomocna przy usuwaniu ciał obcych z rogówki oka.

Nowa diatermia dla Bloku Operacyjnego
W ramach przedmiotowej inwestycji do bloku operacyjnego zakupiono również diatermię Emed Spectrum ? aparat do elektrokoagulacji argonowej, czyli cięć chirurgicznych za pomocą łuku elektrycznego w obszarze plazmy argonowej. Jest to sprzęt nowej generacji zapewniający mniejszą traumatyzację tkanek, gdzie obszar ścinania białek zawężony jest tylko do linii cięcia. Koagulację argonową można bezpiecznie stosować w cienkościennych narządach. Zakupione urządzenie posiada dodatkowe moduły, np. narzędzie ThermoStapler do zamykania dużych naczyń krwionośnych oraz wiązek tkanek. Zakup nowego aparatu podnosi jakość zabiegów, wykonywanych metodą koagulacji. Powoduje lepsze gojenie się tkanek i zmniejszenie ryzyka potencjalnych powikłań. Zastosowanie nowego aparatu skraca czas trwania zabiegu. Wszystko to składa się na poprawę jakości wykonywanych zabiegów i wzrost bezpieczeństwa pacjenta. Urządzenie zastąpiło wysłużony sprzęt z 1985 roku.

Inwestycja przyczyniła się do podniesienia jakość usług medycznych, świadczonych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Działdowie. Nowy sprzęt służący do badań diagnostycznych zwiększy komfort pacjenta i skróci czas wykonania poszczególnych badań. Wymiana wysłużonej aparatury na nową, zwiększy bezpieczeństwo wykonywanych zabiegów, minimalizując ryzyko awarii urządzeń.