jpgPrzypominamy, że Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie dysponuje portalem internetowym e-USŁUGI, za pomocą którego pacjenci naszej placówki mogą między innymi skorzystać z opcji rejestracji do wybranej poradni specjalistycznej lub zdalnego dostępu do wyników badań, wykonanych w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym.Na portal e-USŁUGI dostaniemy się poprzez główną stronę SPZOZ w Działdowie, klikając w zakładkę e-USŁUGI lub wpisując w przeglądarce internetowej adres: portal.spzoz-dzialdowo.pl
jpg
Główna strona portalu e-USŁUGI zawiera kolorowe kafelki, które po kliknięciu kierują nas do wybranych modułów.

Rejestruj się przez internet
Za pomocą modułu e-REJESTRACJA pacjenci mogą zdalnie dokonywać rejestracji wizyt do wybranej poradni specjalistycznej. Moduł e-REJESTRACJA dostępny jest dla pacjentów, którzy wcześniej złożyli w Centralnej Rejestracji pisemny wniosek o utworzenie konta użytkownika.
Wniosek można pobrać (klikając tu), wydrukować i uzupełnić w domu, lub poprosić o wydruk w okienku Centralnej Rejestracji. Konieczność złożenia pisemnego wniosku wynika z faktu, że rejestracja w systemie wiąże się z dostępem do chronionych danych pacjenta. Z tego względu osoba składająca wniosek powinna okazać dokument potwierdzający tożsamość. W ten sposób zmniejszamy ryzyko nieautoryzowanego dostępu do Państwa danych. Po złożeniu wniosku na wskazany e-mail zostanie przesłany link do aktywacji konta użytkownika.
Po założeniu konta pacjent będzie mógł w pełni korzystać z funkcjonalności modułu z każdego komputera, który ma dostęp do Internetu.

UWAGA! Pierwsza wizyta w danej poradni nie może być zarejestrowana przy użyciu e-rejestracji, ponieważ przy zakładaniu karty pacjenta istnieje wymóg własnoręcznego podpisu i ewentualnego wskazania osoby upoważnionej do wglądu w nasze dane.

W celu uzyskania szczegółowych informacji o sposobie zarządzania kontem i funkcjonalnościach modułu należy kliknąć na kafelek "instrukcja' tego samego koloru, co kafelek e-REJESTRACJA.

Sprawdzaj wyniki badań laboratoryjnych on-line
Moduł e-BADANIA przeniesie Państwa do internetowej platformy publikacji wyników eLABORAT.  Dzięki tej platformie będziecie mieli Państwo dostęp do wyników badań wykonanych w  Medycznym Laboratorium Diagnostycznym.
Dostęp do aplikacji uzyskują pacjenci, którzy w trakcie pobierania materiału do badań zgłoszą chęć uzyskania dostępu do wyników on-line i przekażą w tym celu swój adres e-mail.

Szczegółową instrukcję zobaczyć można po kliknięciu na napis "instrukcja" na dole platformy eLABORAT.

Sprawdź jakie są kolejki do specjalistów
Moduł e-KOLEJKI służy do podglądania terminów oczekiwania na wizytę u konkretnego lekarza specjalisty. Poniższe zestawienie pokazuje tylko terminy dostępne w e-REJESTRACJI.
Istnieje możliwość, że w sposób tradycyjny uda nam się zapisać na wizytę w terminie wcześniejszym.

png
Projekt "E-usługi dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie na nowoczesnej platformie informatycznej" został dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013