Kierownik MLD:
mgr Krystyna Bałycz
nr tel. 23 697 22 11 (wew.) 275

Z- ca kierownika MLD:
mgr Bogumiła Wojda
nr tel. 23 697 22 11 (wew.) 274Laboratorium Analiz Lekarskich

Pracownia Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi

Pracownia Bakteriologii

Pracownia Histopatologiczna

Informacje dla pacjenta