png

 

Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że od 01.09.2015 r., przy Oddziale Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie, zaczyna działać bezpłatny, anonimowy Punkt Konsultacyjno-Informacyjny w sprawie "dopalaczy". 

Oferta punktu, w którym dyżurował będzie psycholog-certyfikowany specjalista terapii uzależnień, rekomendowany psychoprofilaktyk uzależnień, kierowana jest do:

- osób używających środki zastępcze, tzw. "dopalacze", chcących zerwać z nałogiem;
- członków rodzin osób używających środki zastępcze, tzw. "dopalacze";
- wychowawców, opiekunów i innych osób, chcących zwiększyć swą wiedzę, by skutecznie pomagać użytkownikom "dopalaczy".

Punkt, mieszczący się w pokoju nr 222, budynku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie, będzie czynny w każdy wtorek od godziny 7:30 do 12:30.

Punkt nie prowadzi konsultacji i poradnictwa telefonicznie.

Informacja nadesłana przez W-M PWIS w Olsztynie