W związku z nagłym wzrostem liczby zatruć wywołanych "dopalaczami" Główny Inspektor Sanitarny uruchomił bezpłatną infolinię. Pod numerem
800-060-800
można uzyskać informacje o negatywnych skutkach zażywania dopalaczy oraz możliwościach leczenia spowodowanych przez nie zatruć. Infolinia jest przeznaczona również dla rodziców, którzy mają podejrzenia, że ich dzieci zażywają dopalacze. Można tam także przekazywać informacje, które mogą ułatwić służbom dotarcie do osób handlujących tymi substancjami.