Od 1 stycznia 2015 roku Pracownia RTG Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie pracuje w technologii cyfrowej. Pod koniec ubiegłego roku SPZOZ uruchomił system cyfrowej diagnostyki, dystrybucji i archiwizacji obrazów RTG. Inwestycja za kwotę bliską półtora miliona złotych została zrealizowana dzięki dotacji celowej z Powiatu Działdowskiego.

 


We wrześniu 2014 roku Powiat Działdowski przekazał dla SPZOZ w Działdowie dotację celową w kwocie 1 miliona 500 tysięcy złotych. Milion dwieście tysięcy złotych zostało przeznaczone na ucyfrowienie badań rentgenowskich, a trzysta tysięcy złotych przeznaczono dla ratownictwa medycznego na zakup nowego ambulansu wraz z wyposażeniem.

 

W ramach inwestycji ucyfrowienia pracowni RTG dokonano zakupu nowego cyfrowego, dwu-detektorowego, kostno-płucnego aparatu stacjonarnego RTG z zawieszeniem sufitowym (DR). Do działających aparatów analogowych zakupiono system pośredniej radiografii cyfrowej (CR). Obecnie zamiast używania tradycyjnych błon rentgenowskich stosowane są kasety wielokrotnego użytku z detektorami cyfrowymi.


jpg
Zmodernizowane pomieszczenie pracowni RTG z nowym cyfrowym, kostno-płucnym aparatem RTG.

jpg
Stacja technika współpracująca z nowym aparatem, na której technik opracowuje badanie.

jpg
Bezpośrednio po wykonaniu badania dane obrazowe mogą być analizowane przy lekarskiej stacji diagnostycznej. Lekarz radiolog dokonuje analizy obrazu na monitorze diagnostycznym.

jpg
Wynik badania może być od razu wyświetlany na stacji przeglądowej znajdującej się na bloku operacyjnym, w szpitalnym oddziale ratunkowym czy w oddziale chirurgii ogólnej.
jpg
Badania RTG przekazywane są pacjentowi na płycie CD, a wszystkie badania rentgenowskie wykonane w naszych pracowniach rentgenowskich zapisywane są na wewnętrznych serwerach archiwizacyjnych.

Po ostatnim posiedzeniu Rady Społecznej SPZOZ w Działdowie w 2014 roku, Dyrektor Elżbieta Leżuchowska zaprosiła uczestników spotkania do zwiedzenia odnowionej pracowni RTG z nowo zakupionym sprzętem RTG.
jpg

jpg