jpgW piątek 6 grudnia, burmistrz Bronisław Mazurkiewicz, przekazał uroczyście sprzęt ufundowany przez Urząd Miasta Działdowo dla laboratorium Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie. Miasto zakupiło analizator parametrów krytycznych, urządzenie przydatne do wczesnego wykrywania kwasicy metabolicznej, występującej jako skutek zatrucia substancjami odurzającymi. Sprzęt za 32 tysiące złotych został zakupiony w ramach Programu zapobiegania chorobom alkoholowym i leczenia skutków długotrwale występującego uzależnienia w tym również od leków odurzających i narkotyków.

Kwasica metaboliczna, przebiegająca z powiększeniem luki anionowej, występuje jako skutek zatrucia metanolem, glikoetylenem, toluenem i paraldehydem, narkotykami czy lekami psychotropowymi. Prowadzi do urazów wielonarządowych, posocznicy, ciężkiej astmy i uszkodzenia mięśnia sercowego. Analizator parametrów krytycznych pozwala na szybką i dokładną diagnostykę przy zatruciach ludzi młodych, których organizm po raz pierwszy zetknął się z alkoholem i środkami odurzającymi oraz ludzi uzależnionych. Dokładna diagnostyka pozwala na zastosowanie właściwego leczenia w najszybszym możliwym czasie.

Przekazując analizator burmistrz Bronisław Mazurkiewicz powiedział, że cieszy się, iż po raz kolejny może wspomóc szpital urządzeniem, które pomoże diagnozować mieszkańców Działdowa i okolic:
- Cieszę się, że mogę przekazać to urządzenie dla potrzeb laboratorium działdowskiego szpitala. Jestem pewien, że w rękach tak dobrze wyspecjalizowanej kadry będzie to narzędzie, które umożliwi szybką diagnostykę pacjentów. Zakupiliśmy ten sprzęt, ponieważ wiemy, że w dzisiejszych czasach, nawet najlepsza kadra pracowników laboratoryjnych nie obędzie się bez wysokospecjalistycznych urządzeń, wykonujących szereg niezbędnych badań.
Dyrektor Elżbieta Leżuchowska z radością przyjęła dar od Urzędu Miasta Działdowo.
- Bardzo dziękuję za przekazanie nam tego urządzenia. Robię to nie tylko w imieniu dyrekcji i pracowników szpitala w Działdowie ale i całej społeczności, korzystającej z naszych usług, ponieważ to nasi pacjenci skorzystają na tym najbardziej.
jpg
W spotkaniu uczestniczył starosta działdowski Marian Janicki, który również podziękował burmistrzowi za sprzęt dla SPZOZ w Działdowie.
- Ja również pragnę podziękować w imieniu Starostwa Powiatowego, organu założycielskiego tej placówki. Nowe urządzenie przysłuży się nie tylko mieszkańcom miasta ale i całego powiatu za co również serdecznie dziękuję.
jpg

Krystyna Bałycz, Kierownik Laboratorium Analiz Lekarskich, objaśniła zebranym zasadę działania urządzenia i potrzebę jego stosowania.


jpg
Podczas przekazania sprzętu obecny był Mikołaj, który korzystając z okazji pozował do pamiątkowego zdjęcia z dyrektor Elżbietą Leżuchowską i burmistrzem Bronisławem Mazurkiewiczem.


Fot. Sławomir Brzozowski