Trzydzieści dziewięć lat temu otwarto Zakład Opieki Zdrowotnej przy ul. Leśnej w Działdowie. Nowy szpital był najnowocześniejszą placówką medyczną wśród miast powiatowych Warmii i Mazur. Budowa Szpitala wielospecjalistycznego sprawiła, że Działdowo zyskało rangę miasta ponadpowiatowego.  Duża placówka przyciągnęła do Działdowa wielu lekarzy specjalistów. W budynku dawnego szpitala utworzono Zespół Szkół Medycznych, kształcący pielęgniarki. Zakład stał się jednym z największych pracodawców w powiecie.


Inicjatorem budowy nowego szpitala przy ul. Leśnej był lekarz Zygmunt Guzowski, dyrektor pierwszego szpitala powiatowego przy ul. Wolności. Budowę bloków rozpoczęto w marcu 1969, a uroczyste otwarcie placówki nastąpiło dnia 19 lipca 1974 roku. Ówcześni decydenci postanowili, że w Działdowie stanie obiekt o randze ponadpowiatowej, mieli wielkie plany - Są możliwości pracy naukowo-badawczej, szczególnie w oparciu o zakład anatomii patologicznej, pracownię histopatologiczną i zwierzętarnię - mówił dyrektor nowego ZOZu,  lekarz medycyny Arkadiusz Pułkownik.
Gabaryty budynku pozwoliły na ponad trzykrotne zwiększenie ilości łóżek szpitalnych w stosunku do starego szpitala. Jako pierwsze uruchomiono 3 oddziały: chirurgiczny, ginekologiczny i położniczy. Niedługo potem otwarty został oddział internistyczny. W kolejnych dwóch latach uruchamiano kolejne oddziały, tak, że w 1976 roku Szpital w Działdowie dysponował już 9 funkcjonującymi oddziałami: chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, internistyczny, neurologiczny, laryngologiczny, okulistyczny, ginekologiczno-położniczy, noworodkowy i dziecięcy.

 

 

Zobaczmy jak o nowym działdowskim szpitalu pisała lokalna prasa.

 

Jednym z pierwszych ordynatorów Szpitala przy ulicy Leśnej w Działdowie był lekarz medycyny Andrzej Borkowski. W 1974 roku objął on funkcję ordynatora oddziału chirurgicznego i sprawował ją do momentu podjęcia decyzji o wyjeździe do RPA, czyli do roku 1978.
jpg
Doktor Andrzej Borkowski urodził się 20 listopada 1931 roku. W 1957 roku ukończył studia na Akademii Medycznej w Warszawie. Tytuł specjalisty I stopnia uzyskał w 1962 roku, a II stopnia w 1973 roku. Od października 1974 roku do kwietnia 1978 roku był ordynatorem oddziału chirurgicznego w Działdowie. Według relacji pracowników lekarz A. Borkowski odznaczał się bogatym doświadczeniem w zakresie chirurgii ogólnej, urologii i chirurgii dziecięcej oraz wybitnymi zdolnościami organizacyjnymi i dydaktycznymi. W oddziale chirurgicznym stworzył 4 łóżkowy pododdział intensywnej opieki. Współpracownicy doktora Borkowskiego wspominają, że za jego czasów w oddziale panowała atmosfera koleżeństwa, a zespół poświęcał chorym więcej czasu, niż wymagały tego obowiązki. Pod jego opieką, specjalizację z zakresu chirurgii zdobyło kilku działdowskich lekarzy. (fot. lek. Andrzej Borkowski podczas uroczystości z okazji 30-lecia Szpitala w Działdowie).