Telefony:
0 23 697 22 11 wew. 189 - Sekretariat
0 23 697 22 11 wew. 219 - Gabinet ordynatora
0 23 697 22 11 wew. 240 - Pielęgniarka oddziałowa
0 23 697 22 11 wew. 149 - Gabinet lekarski
0 23 697 22 11 wew. 160 - Gabinet psychiatryczny
0 23 697 22 11 wew. 239 - Dyżurka pielęgniarek

Lekarz Kierujący Oddziałem:
lek. Iwona Kaszuba - specjalista psychiatrii

Pielęgniarka Oddziałowa:
Beata Zajączkowska - specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego


Ilość łóżek: 30

Charakterystyka Oddziału:
Oddział Psychiatryczny istnieje od 1984 roku. Przyjmowani są tu wszyscy pacjenci wymagający hospitalizacji psychiatrycznej. W szczególności oddział leczy pacjentów z psychozami przewlekłymi w okresach zaostrzeń i nawrotów, a także osoby uzależnione od alkoholu i środków odurzających w stanach odstawiennych (w celu detoksykacji). Główna metoda leczenia to farmakoterapia. Stosuje się także elementy psychoterapii indywidualnej, społeczności leczniczej i terapii zajęciowej.