jpgSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie zakończył przedsięwzięcie inwestycyjne pn. "Kompleksowa termomodernizacja obiektów SPZOZ w Działdowie". Gruntowna modernizacja kotłowni i instalacji wewnętrznych, docieplone ściany i stropodachy, wymieniona stolarka, przebudowane wejście główne oraz nowa elewacja budynków - to efekt prac budowlanych, przeprowadzonych w miesiącach od marca do grudnia 2012 roku.


 

 

jpg

Ochrona klimatu w zakresie zachowania czystości powietrza, oszczędność energii i pieniędzy - takie efekty przyniesie w kolejnych latach ekologiczna inwestycja, o wartości ponad 6 milionów złotych. Przedsięwzięcie uzyskało 50% dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego "System Zielonych Inwestycji - GIS (Green Investment Scheme)". Dzięki modernizacji kotłowni z instalacjami energii cieplnej oraz termomodernizacji budynków SPZOZ w Działdowie zmniejszy emisję dwutlenku węgla o 670 Mg/rok.

 

jpg

We wtorek 5 lutego 2013 r. w sali konferencyjnej SPZOZ w Działdowie odbyło się uroczyste spotkanie z okazji zakończenia inwestycji termomodernizacyjnej. Zaproszeni goście, wśród których znaleźli się przedstawiciele starostwa i gmin powiatu działdowskiego, zapoznali się ze szczegółami inwestycji i przeprowadzonych robót.

 

jpgProjekt "Kompleksowa termomodernizacja obiektów SPZOZ w Działdowie" to inwestycja oparta na dwóch projektach budowlanych: "Termomodernizacja i remont budynków" i "Remont instalacji i kotłowni z budową instalacji solarnej". Przygotowanie pełnej dokumentacji technicznej i dokumentacji aplikacyjnej dla wniosku o dofinansowanie Projektu ze środków NFOŚiGW, wykonano za środki wyasygnowane przez Powiat Działdowski, który w 2010 roku przekazał Szpitalowi około 200 tysięcy złotych. Początkowo koszt realizacji przedsięwzięcia oszacowano na ponad 10 milionów złotych. Po zatwierdzeniu wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Szpitalowi w Działdowie przyznano bezzwrotną dotację , w ramach Programu Priorytetowego "System Zielonych Inwestycji - GIS (Green Investment Scheme)" w wysokości 30% kosztów inwestycji oraz pożyczkę inwestycyjną z NFOŚiGW w wysokości 60% kosztów. W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych, wyłaniających inwestora zastępczego oraz głównych wykonawców robót i zsumowaniu wartości brutto w zawartych umowach, koszt całej inwestycji został obniżony do około sześciu milionów złotych. W trakcie realizacji projektu udało się też zwiększyć kwotę bezzwrotnej dotacji z NFOŚiGW do 50% całkowitych kosztów inwestycji, zmniejszając tym samym wielkość pożyczki. Ostatecznie całkowity koszt termomodernizacji wyniósł 6 251 511 zł. Dotacja w ramach Programu Priorytetowego "System Zielonych Inwestycji - GIS (Green Investment Scheme)" wyniosła 2 971 080 zł, a pożyczka inwestycyjna z  NFOŚiGW  2 376 864 zł.

jpgTermomodernizacja i remont budynków
Termomodernizacja budynków polegała na dociepleniu ścian zewnętrznych i stropodachów oraz częściowej wymianie stolarki. Ściany zewnętrzne budynku zostały ocieplone warstwą izolacji cieplnej z płyt styropianowych. Docieplenie wewnętrzne stropodachu wykonano wełną mineralną lub granulatem, a zewnętrzne styropapą. W budynkach częściowo została wymieniona stolarka budowlana: pozostałe okna drewniane zastąpiły nowe z PCV, wymieniono również drzwi zewnętrzne. Luksfery, wypełniające ściany zewnętrzne głównej klatki schodowej Szpitala zostały zamienione na przeszklenie z aluminiowych ram i okien.
jpgKolejna zmiana, to wygląd strefy wejścia do Szpitala, ponieważ wejście główne zyskało nowe zadaszenie. Elewacja wszystkich budynków została pokryta strukturą w kolorach brązu i beżu.


Modernizacja instalacji wewnętrznych
W budynkach szpitalnych, rurociągach tranzytowych w kanałach technologicznych oraz w obrębie budynku kotłowni, wymieniono wszystkie elementy rurowe instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepłej wody użytkowej. Instalacje te wyposażono w automatykę, zamontowano termostatyczne zawory regulacyjne. Stare grzejniki żeliwne zostały zastąpione grzejnikami płytowymi, spełniającymi wszystkie wymagania sanitarne, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Łącznie w budynkach szpitalnych wymieniono 748 sztuk grzejników.

jpgModernizacja kotłowni wodnej i parowej
W ramach modernizacji wymieniono wszystkie urządzenia funkcjonującej kotłowni, za wyjątkiem ścieżek gazowych i olejowych dla kotłów. Wymieniono kotły wodne, pracujące dla potrzeb centralnego ogrzewania oraz kotły parowe, wykorzystywane do ogrzewania ciepłej wody użytkowej. Wymieniona została cała niezbędna infrastruktura techniczna: zbiornik wody kotłowej, układ stabilizacji ciśnienia w instalacji grzewczej, zbiornik kondensatu, układy pompowe, stacja uzdatniania wody, podgrzewacze pojemnościowe, kominy, armatura i automatyka. Nowe urządzenia zostały zamontowane w miejsce poprzednio istniejących. Dzięki termoizolacji budynków i wymianie instalacji maksymalna moc kotłowni mogła być zmniejszona o 35% w stosunku do stanu poprzedniego.


Montaż kolektorów słonecznychjpg
Nową wysokociśnieniową kotłownię parową wspomagać będzie instalacja solarna, składająca się z 21 kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni 42 m2, zamontowanych na połaci dachowej budynku kotłowni. W pomieszczeniu technicznym na poziomie parteru zlokalizowano układ przygotowania ciepłej wody użytkowej, złożony z 4 podgrzewaczy pojemnościowych (po 500 litrów każdy), aparatury i  niezbędnych urządzeń. Instalacja solarna stanowi uzupełnienie systemu grzewczego, wstępnie podgrzewając wodę dopływającą do podgrzewacza parowego zlokalizowanego na poziomie parteru. Planowane jest uzyskanie z instalacji solarnej energii o mocy 94 GJ/rok


Według prognoz audytowych, po wykonaniu kompleksowej termomodernizacji obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie, roczne zużycie ciepła zmniejszy się o 48%  w stosunku do stanu pierwotnego.