jpgWszystkim palaczom przypominamy, że Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie jest strefą wolną od dymu tytoniowego. Oznacza to, że na całym terenie SPZOZ w Działdowie obowiązuje całkowity zakaz palenia. Zakaz palenia wyrobów tytoniowych na terenie zakładów opieki zdrowotnej i w pomieszczeniach innych obiektów, w których są udzielane świadczenia zdrowotne, wprowadziła ustawa z dnia 8 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.Wprowadzone regulacje mają chronić prawa osób niepalących do życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego. W myśl ustawy z dnia 8 kwietnia 2010 roku, w przypadkach łamania zakazu palenia orzekanie następuje w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia. Strażnicy miejscy, w przypadkach ujawnienia osób łamiących zakaz palenia, zobowiązani są do podjęcia interwencji, która może zakończyć się pouczeniem, nałożeniem grzywny w drodze mandatu lub skierowaniem wniosku o ukaranie do sądu. Palenie wyrobów tytoniowych w miejscach objętych zakazami określonymi w art. 5 ustawy podlega karze grzywny do 500 zł.


Linki do ulotki kampania "Jesteś w strefie wolnej od dymu tytoniowego", opracowanej przez Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie
ulotka str 1
/ ulotka str 2

Link do tekstu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarne, opublikowanej na stronie Ministerstwa Zdrowia.