W środę 21 września 2011 r. burmistrz Bronisław Mazurkiewicz przekazał urządzenia laboratoryjne, zakupione dla SPZOZ w Działdowie przez Urząd Miasta Działdowo, w ramach programu walki z poalkoholową chorobą wątroby. Dwie wirówki laboratoryjne, o wartości ponad dwudziestu pięciu tysięcy złotych, zostały zakupione na potrzeby laboratorium analiz lekarskich.


Uroczyste przekazanie sprzętu przez burmistrza nastąpiło w gronie dyrekcji SPZOZ i kierownik działu diagnostyki medycznej. Bronisław Mazurkiewicz zaznajomił się ze specyfiką pracy laboratorium oraz praktycznego zastosowania przekazanego sprzętu.
jpg
- Nowe wirówki, zakupione przez Urząd Miasta, należą do podstawowego sprzętu laboratoryjnego. Służą do przygotowania materiału do badań - uzyskania surowicy, osocza. Prawidłowo przeprowadzony proces wirowania gwarantuje otrzymanie wiarygodnego wyniku badań i skraca czas diagnozowania pacjenta - mówiła Krystyna Bałycz, kierownik działu diagnostyki medycznej.
Zarówno dyrektor Elżbieta Leżuchowska, jak i burmistrz Bronisław Mazurkiewicz wyrazili przekonanie, że w kolejnych latach Urząd Miasta nadal będzie wspierał SPZOZ w Działdowie, poprzez zakup niezbędnego sprzętu medycznego.