jpgInformujemy, że na drogach wewnętrznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie została wprowadzona "strefa ruchu". O obowiązującej "strefie ruchu" informują znaki, ustawione przy bramach wjazdowych na teren SPZOZ. Wprowadzenie "strefy ruchu" oznacza, że kierowcy poruszający się po drogach wewnętrznych zobowiązani są przestrzegania przepisów kodeksu drogowego.

 

jpg

Strefa ruchu została wprowadzona z uwagi na nagminne łamanie przepisów i zasad, dotyczących bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym, przez kierowców, korzystających z dróg i parkingów wewnętrznych SPZOZ w Działdowie. Niemalże każdego dnia nieuprawnieni kierowcy parkują swoje samochody osobowe na miejscach zarezerwowanych dla ambulansów, osób niepełnosprawnych, na drogach pożarowych czy w miejscach oznakowanych znakami zakazu postoju lub zakazu zatrzymywania. Od momentu wprowadzenia na terenie SPZOZ w Działdowie "strefy ruchu" każdy przypadek łamania przepisów kodeksu drogowego (w szczególności nieuprawnione parkowanie), będzie zgłaszany do Straży Miejskiej lub Policji.

Wprowadzenie "strefy ruchu" umożliwia rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 28 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z dnia 29 kwietnia 2011 r.). Akt prawny dopełnił przepisy ustawowe z września ubiegłego roku.

Na obszarze strefy ruchu przepisy kodeksu drogowego obowiązują w pełnym zakresie, tj.: zasad ruchu drogowego, zasad i warunków dopuszczenia pojazdów do ruchu, wymagań wobec kierujących pojazdami i innych uczestników ruchu oraz zasad i warunków kontroli ruchu drogowego. Wprowadzenie znaku "Strefa ruchu" pozwala policji i straży miejskiej karać kierowców za wszystkie wykroczenia przewidziane w kodeksie drogowym, czyli np. za jazdę bez dokumentów, przekroczenie prędkości, nieustąpienie pierwszeństwa, parkowanie w miejscu niedozwolonym lub brak włączonych świateł.

Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych o wjeździe do strefy ruchu informuje znak D-52 - biała tablicą z napisem "Strefa ruchu" oraz symbolem samochodu. Wyjazd ze strefy oznacza znak D-53, który graficznie ma taką samą postać, z tym że jest przekreślony czerwoną linią.


Zobacz jak parkują kierowcy na terenie SPZOZ w Działdowie (zdjęcia zrobione w dniu 05.07.2011).
jpg
jpg
jpg
jpg
jpg