jpgSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie zakupił nowy sprzęt do pracowni endoskopowej. Za sumę 219 tysięcy 997 złotych zakupione zostały nowe endoskopy: wideogastroskop i wideokolonoskop wraz z procesorem wizyjnym i diatermią. Wideoendoskopy umożliwiają optyczną wizualizację górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego i dostęp terapeutyczny do badanych narządów.

 


Sprzęt znajduje się już w użyciu. Przy jego pomocy wykonywane są zabiegi przeprowadzane w pracowni endoskopowej oraz na bloku operacyjnym Szpitala.
jpgWideogastroskop umożliwia optyczną wizualizację górnego odcinka przewodu pokarmowego (na ekranie monitora) i dostęp terapeutyczny do tego odcinka przewodu pokarmowego. Pozwala między innymi na obserwację, diagnozę i leczenie: przełyku, żołądka i dwunastnicy.
Wideokolonoskop umożliwia optyczną wizualizację dolnego odcinka przewodu pokarmowego. To znakomite urządzenie do badania diagnostycznego śluzówki jelita grubego. Pozwala wykrywać choroby jelita grubego, przeprowadzać zabiegi tamowania krwawień oraz na wczesne rozpoznanie nowotworu.

Zakupione urządzenia cechują się bardzo dobrą jakością optyczną. "Oko" nowych wideoendoskopów stanowi kolorowy przetwornik CCD. Endoskopy cechują się bardzo dobrą głębią optyczną obrazu, umożliwiając obserwację narządów, znajdujących się od 3 do 100 mm od końcówki sondy. Końcówka każdej sondy dostosowana jest do zastosowania urządzeń do elektrochirurgii. Kolejna zaleta nowych urządzeń to dodatkowy kanał do opłukiwania pola roboczego.

Procesor wizyjny umożliwia optyczną wizualizację (na ekranie monitora) badanych odcinków przewodu pokarmowego. Zakupione urządzenie dysponuje m.in. funkcją wyostrzania obrazu i  zatrzymania obrazu głównego z ruchomym obrazem dodatkowym, umożliwia cyfrową archiwizację zdjęć i dokumentacji pacjentów.

Zupełnie nowym urządzeniem w pracowni endoskopowej jest diatermia z modułem argonowym. Diatermia to aparat do elektrochirurgii wykorzystywany przy wykonywaniu polipektomi (zabieg polegający na usunięciu polipa ze światła przewodu pokarmowego) oraz koagulacji. Moduł argonowy to część urządzenia zawierająca pojemniki z ciekłym argonem.

Zakup został sfinansowany ze środków własnych z wykorzystaniem darowizny w kwocie pięciu tysięcy złotych od firmy Dekorglass Działdowo S.A.