jpgZmiany przeciążeniowe układu ruchu to dolegliwość często związana z zawodem personelu medycznego Pielęgnacja, podnoszenie i przemieszczanie pacjentów, wymuszają pracę z pochylonym  i skręconym tułowiem. Takie pozycje pracy stwarzają  ryzyko wystąpienia urazu przeciążeniowego narządu ruch, głównie kręgosłupa.

Ważne staje się, aby personel medyczny miał odpowiednią wiedzę na temat zasad dotyczących bezpieczeństwa pracy przy podnoszeniu i przemieszczaniu pacjentów. W tym celu w sali konferencyjnej SPZOZ w Działdowie odbyło się szkolenie, przeprowadzone przez starszego specjalistę ds. bhp mgr Grażynę Brzóskę.

W szkoleniu, mającym na celu minimalizację ryzyka występowania urazów układu mięśniowo-szkieletowego, wzięły udział pielęgniarki i położne z działdowskiego szpitala. Prowadząca szkolenie, przy pomocy sanitariuszy i opiekunki medycznej (grającej rolę pacjentki), zaprezentowała schematy postępowania przy  podnoszeniu i przemieszczaniu pacjentów.

- Zdarza się, że pielęgniarka musi podnieść pacjenta po upadku, wykonać czynności pielęgnacyjne przy pacjentach leżących, podnieść lub przemieścić pacjenta w inne miejsce Szpitala. Masa każdego pacjenta, z wyjątkiem dzieci, przekracza dopuszczalne określone w przepisach normy dźwigania ciężarów przez kobiety. Ciało człowieka jest nieporęczne do przemieszczania i niestabilne, a niektórzy pacjenci mogą zachowywać się w trakcie przemieszczania nieprzewidywalnie - mówiła Grażyna Brzóska.

Uczestniczki szkolenia otrzymały szczegółowe instrukcje na temat: przygotowania warunków do podniesienia i przemieszczania pacjenta, ogólnych zasad podnoszenia i przemieszczania, ręcznego przemieszczania pacjenta w łóżku, ręcznego podnoszenia pacjenta i przenoszenia go z łóżka na  wózek inwalidzki, fotel lub krzesło sanitarne. W trakcie praktycznych przykładów duży nacisk został położony na wykorzystanie do podnoszenia i przemieszczania pacjenta dostępnego sprzętu mechanicznego.Przemieszczanie pacjenta przy użyciu podnośnika z łóżka na wózek
jpgjpgjpg


Przemieszczanie pacjenta z łóżka na wózek leżący przy użyciu rolek
jpgjpgjpg

 
Podniesienie pacjenta z podłogi przy użyciu podnośnika i przemieszczenie na łóżko
jpgjpgjpg
jpgjpgjpg