jpg
Ponad milion złotych zainwestowany w nowoczesny sprzęt medyczny, modernizację Szpitala oraz dostosowanie pomieszczeń szpitalnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych - tak w największym skrócie opisać można bilans za 2009 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie.
Nowoczesny sprzęt

Około 840 tysięcy złotych przeznaczyliśmy w 2009 roku na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego. jpgJedną z najważniejszych inwestycji było nabycie nowego aparatu USG na potrzeby pracowni ultrasonograficznej. We wrześniu, na potrzeby wspomnianej pracowni, zakupiliśmy więc aparat USG z opcją kolorowego Dopplera, za 200 tysięcy złotych. Aparat ten cechuje między innymi wysoka jakość i rozdzielczość obrazu, co w znaczny sposób ułatwia precyzyjną diagnostykę badanych narządów. Druga, ważna inwestycja, to zakup myjni-dezynfektora do endoskopów, za kwotę 75 tysięcy złotych oraz automatycznej myjni do mikronarzędzi, które znalazły się na wyposażeniu centralnej sterylizatorni.
jpg
Wiele nowoczesnego sprzętu medycznego trafiło do oddziału anestezjologii
i intensywnej terapii. W 2009 roku oddział AiIT został wyposażony w dwa nowe respiratory, wózek reanimacyjny, pompy infuzyjne strzykawkowe i wolumetryczne oraz dwa wieloparametrowe monitory funkcji życiowych z kapnografią.


Wieloparametrowe monitory funkcji życiowych zakupiono także dla oddziałów: chirurgii ogólnej, ortopedyczno-urazowego, położniczo-ginekologicznego, wieloprofilowego oddziału chorób wewnętrznych i stacji dializ. Do stacji dializ trafił również nowy aparat do hemodializ oraz defibrylator. Cztery nowe wieloparametrowe kardiomonitory z ekranami o przekątnej 15 cali pracują w pododdziale udarowym.
jpg
Poza wymienionym sprzętem, na wyposażenie oddziałów szpitalnych, zakupiliśmy jeszcze między innymi: 3 aparaty EKG z 8-calowymi ekranami, 2 aparaty KTG, pulsoksymetr, 24 jednostrzykawkowe pompy infuzyjne, 120 sztuk materacy zmywalnych i 10 sztuk materacy przeciwodleżynowych. Trakt porodowy został wyposażony w nowy stół do cięć cesarskich, a pracownia EEG wzbogaciła się o dodatkowy sprzęt i oprogramowanie do wideometrii, umożliwiający poszerzoną diagnostykę
i różnicowanie napadów padaczkowych.

Oprócz sprzętu medycznego w 2009 roku zakupiliśmy samochód osobowo-transportowy Renault Kaango, przeznaczony dla działu zaopatrzenia i ambulatoryjnej opieki paliatywnej.

Elektroniczne przesyłanie danych

Kolejna ważna inwestycja, realizowana w SPZOZ w Działdowie w 2009 roku, to rozbudowa wewnątrzzakładowej sieci informatycznej. System Esculap pozwala na elektroniczny przesył danych
i komunikację między oddziałami oraz innymi komórkami Zakładu. Na zakup kolejnych modułów systemu oraz 35 nowych stanowisk komputerowych przeznaczyliśmy w sumie 70 tysięcy złotych.

Remonty i modernizacje

W ubiegłym roku kontynuowaliśmy prace związane modernizacją łazienek oddziału wieloprofilowego. Wyznaczone zostały odrębne toalety dla kobiet i mężczyzn na odcinkach internistycznym
i kardiologicznym. Trzy toalety wyremontowano również na parterze budynku diagnostycznego. Pomalowane zostały ściany oddziałów neurologii, rehabilitacji i psychiatrii oraz awaryjnych klatek schodowych w budynku głównym.
W sierpniu zmodernizowaliśmy automatykę pogodową w kotłowni CO, a w październiku oświetlenie parkingu szpitalnego od strony ulicy Rydygiera. Niezbędne okazały się remonty poszycia dachów budynków zaplecza szpitalnego i remont skorodowanej części instalacji centralnego ogrzewania.

Likwidujemy bariery architektoniczne

jpgWiele ważnych inwestycji dotyczy remontów sal i sanitariatów dla pacjentów w celu dostosowania ich do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pierwsze tego typu inwestycje rozpoczęliśmy w roku 2008. Wtedy to, dzięki dofinansowaniu ze środków PFRON, w ramach "Programu wyrównania różnic pomiędzy regionami", do potrzeb osób niepełnosprawnych została dostosowana łazienka wieloprofilowego oddziału chorób wewnętrznych i łazienka oddziału rehabilitacyjnego. W listopadzie 2009 roku otrzymaliśmy kolejne dofinansowanie ze środków PFRON, w ramach "Programu wyrównania różnic pomiędzy regionami II", dla projektu o nazwie "Łazienki bez barier". W ramach wymienionego projektu zaplanowane zostało utworzenie nowych sanitariatów, dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Kolejną inwestycją, związaną z dostosowaniem obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych, jest przebudowa wejść głównych do Szpitala. W 2009 roku wykonano projekty techniczne inwestycji
i uzgodnienia przebudowy wejść. W grudniu, w ramach przetargu, wyłoniliśmy wykonawcę przebudowy wejścia głównego. Pierwsze prace budowlane w tym zakresie powinny nastąpić tuż po ustąpieniu zimowej aury. Przebudowa drugiego wejścia, kierującego do Działu Pomocy Doraźnej, będzie realizowana przy współudziale środków PFRON w drugiej połowie 2010 roku.