jpgW niedzielę 19 lipca minęła trzydziesta piąta rocznica otwarcia Szpitala przy ulicy Leśnej w Działdowie. Od 1974 roku Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie zapewnia kompleksową opiekę medyczną dla mieszkańców powiatu działdowskiego i powiatów ościennych. Obecnie SPZOZ w Działdowie to jeden z największych zakładów pracy w powiecie działdowskim, zatrudnia 651 pracowników.


W szpitalnych oddziałach i poradniach pracuje sześćdziesięciu siedmiu lekarzy, dwieście czterdzieści dwie pielęgniarki i czterdzieści trzy położne. Kadrę SPZOZ stanowią również technicy medyczni, ratownicy, laboranci, farmaceuci, rehabilitanci, fizjoterapeuci, pracownicy administracji, kierowcy, kucharze i pracownicy fizyczni.

Budowa i otwarcie nowego szpitala w Działdowie
Istniejący obiekt to spełnienie marzeń dyrektora starego działdowskiego szpitala przy ulicy Wolności, lekarza Zygmunta Guzowskiego, który przez wiele lat zabiegał u ówczesnych władz o decyzję w tej sprawie. Impulsem dla jego działań były pogarszające się warunki hospitalizacji w starym budynku szpitalnym, niewielka liczba łóżek i brak podstawowych urządzeń medycznych.
Pierwsze prace budowlane, polegające na przygotowaniu placu pod budowę, rozpoczęto na początku marca 1969 roku. Głównym wykonawcą obiektu było Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane, drugim wykonawcą było Olsztyńskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego. Elementów prefabrykowanych do budowy bloków szpitala dostarczał "Kombet".
W stanie surowym budowa nowego szpitala została zakończona w październiku 1972 roku. Kubatura głównego bloku szpitala wyniosła prawie trzydzieści cztery tysiące metrów sześciennych, a powierzchnia wszystkich budynków, wchodzących w skład kompleksu szpitalnego, wynosiła około pięćdziesiąt trzy tysiące metrów sześciennych. 
Oficjalnego otwarcia nowego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ulicy Leśnej w Działdowie dokonano w piątek 19 lipca 1974 roku. W uroczystości otwarcia uczestniczyli: minister zdrowia i opieki społecznej - prof. Marian Śliwiński, przedstawiciele wojewódzkich i powiatowych władz partyjnych i administracyjnych, przedstawiciele głównego wykonawcy obiektu oraz pracownicy działdowskiej służby zdrowia i mieszkańcy Działdowa.

Pierwsze oddziały
W pierwotnym założeniu Szpital w Działdowie miał posiadać sześć oddziałów. Jako pierwsze zostały uruchomione oddziały: chorób wewnętrznych, chirurgii i intensywnej terapii, położniczo-ginekologiczny oraz dziecięcy. W nowym szpitalu uruchomiono dział pomocy doraźnej i przyjęć. Od otwarcia szpitala funkcjonowały w nim: laboratorium analityczne, pracownia rengeno-diagnostyczna oraz blok operacyjny. Obok szpitala wybudowano przychodnię i siedzibę pogotowia ratunkowego. W  1975 roku, po nowym  podziale administracyjnym państwa, dziładowski szpital pełnił funkcję szpitala wojewódzkiego w ramach województwa ciechanowskiego. W tym czasie zostały  uruchomione oddziały: laryngologiczny, okulistyczny, a także reumatologiczny.  W kolejnych latach działalności szpitala uruchomiono jeszcze kilka dodatkowych oddziałów: w 1976 roku oddział neurologiczny, w 1984 roku oddział psychiatryczny, a w 1986 roku oddział dializ.

Zmiany organizacyjne

Po powstaniu Ciechanowskiego Konsorcjum Zdrowia, decyzją Lekarza Wojewódzkiego w dniu 01.06.1992 roku zostały zamknięte oddziały laryngologiczny i okulistyczny. Dla potrzeb pacjentów z naszego terenu w działdowskim szpitalu pozostawiono jedynie specjalistyczne poradnie konsultacyjne. W 1997 roku z oddziału wewnętrznego wyodrębniono oddział kardiologiczny. W 2000 roku uruchomiono oddział paliatywno-hospicyjny, a oddział dializ został przekształcony na oddział nefrologiczny ze stacją dializ. Kolejne lata zaowocowały nowymi oddziałami. W 2001 roku został utworzony szpitalny oddział ratunkowy. W roku 2002 odział rehabilitacyjny, w 2003 roku zmodernizowano blok operacyjny, a z oddziału chirurgii ogólnej wyodrębniono pododdział urazowo-ortopedyczny, który rok później został przekształcony w samodzielny oddział. W styczniu 2008 roku została podjęta decyzja o zmianie funkcjonowania oddziałów: wewnętrznego, kardiologicznego i reumatologicznego. Na bazie trzech oddziałów utworzono jeden Wieloprofilowy Oddział Chorób Wewnętrznych. Powrócono w ten sposób do pierwotnej organizacji oddziałów, gdzie pododdziały reumatologiczny i kardiologiczny funkcjonowały w ramach oddziału chorób wewnętrznych. W tym samym czasie, dla usprawnienia obsługi pacjentów została uruchomiona centralna rejestracja SPZOZ w Działdowie.

Co nas czeka w najbliżej przyszłości

Podstawowe cele na najbliższe lata to inwestycje w nowy sprzęt i technologie, oraz systematyczne wymienianie sprzętu zużytego na skutek wieloletniej eksploatacji. Do 2003 roku szpital przynosił straty. Taka sytuacja nie pozwalała na nowe inwestycje, lub chociażby systematyczną wymianę zużytego sprzętu. Obecnie dyrekcja SPZOZ w Działdowie stara się nadrobić te zaległości. W planie finansowym na rok 2009 największy nacisk położono na poprawę warunków bytowych dla pacjentów Szpitala. Zaplanowane zostały zatem remonty budynków i pomieszczeń szpitalnych oraz dostosowanie sanitariatów dla potrzeb osób niepełnosprawnych według obowiązujących standardów. W tegorocznym budżecie SPZOZ w Działdowie, na remonty i naprawy przeznaczyliśmy kwotę 490 tysięcy złotych. Wymieniamy wyposażenie sal. W najbliższym czasie zakupionych zostanie sześćdziesiąt materaców do łóżek szpitalnych i dziesięć materaców przeciwodleżynowych za sumę 48 tysięcy złotych. Ogółem, w 2008 roku, na sprzęt medyczny przeznaczymy kwotę ponad jednego miliona trzystu tysięcy złotych. Jesienią zrealizowany zostanie remont drogi wewnętrznej według przyjętego planu reorganizacji ruchu i miejsc postoju dla pojazdów na terenie SPZOZ w Działdowie. Dzięki dofinansowaniu z Powiatu Działdowskiego sporządzony zostanie projekt i przygotowany wniosek o dofinansowanie inwestycji termomodernizacyjnej budynków Szpitala i ewentualne podjęcie prac remontowych.
Wszystkie te plany i dobra sytuacja finansowa Zakładu pozwalają nam podchodzić z optymizmem  do przyszłości działdowskiego Szpitala. Mamy nadzieję, że SPZOZ w Działdowie z roku na rok będzie poprawiał jakość swoich usług i warunki leczenia, a dobra sytuacja finansowa będzie mogła znaleźć odzwierciedlenie w warunkach pracy i płacy naszych pracowników.


Dyrektorzy Szpitala przy ul. Leśnej w Działdowie
19.07.1974 - 28.02.1975 - Arkadiusz Pułkownik
01.03.1975 - 31.03.1976 - Barbara Mazurek
01.04.1976 - 19.04.1977 - Józef Ściborowski
20.04.1977 - 31.08.1979 - Stanisław Świętochowski
01.09.1979 - 31.08.1992 - Tomir Vitali
01.06.1992 - 31.12.1992 - Wojciech Werner
01.01.1993 - 21.11.1997 - Sławomir Willenberg
24.11.1997 - 04.02.2002 - Witold Borawski
04.02.2002 - 15.12.2002 - Krzysztof Tadrzak
16.12.2002 - 26.07.2006 - Sławomir Willenberg
Od 27.07.2006 - Elżbieta Leżuchowska