jpgW środę 17 czerwca burmistrz Bronisław Mazurkiewicz przekazał urządzenie diagnostyczne HYDRASYS, zakupione przez Urząd Miasta Działdowo dla SPZOZ w Działdowie. Zestaw do zautomatyzowanego systemu do elektroforezy, o wartości ponad dwudziestu tysięcy złotych,  został zakupiony na potrzeby laboratorium analiz lekarskich.


Uroczyste przekazanie sprzętu przez burmistrza nastąpiło w gronie dyrekcji SPZOZ i kierownik działu diagnostyki medycznej.
- Decydując się na ten zakup, kierowaliśmy się potrzebą pomagania innym. Mam nadzieję, że sprzęt będzie dobrze służył działdowskiemu szpitalowi, a zarazem naszemu społeczeństwu, podnosząc jakość badań diagnostycznych. Skorzystają na tym wszyscy pacjenci, nie tylko Działdowianie ale i mieszkańcy powiatu działdowskiego - powiedział burmistrz Bronisław Mazurkiewicz.  
- Bardzo dziękujemy i cieszy nas taka inicjatywa władz miejskich. Potrzeby modernizacji sprzętu medycznego przekraczają możliwości SPZOZ w Działdowie, więc mam nadzieję, że za przykładem władz naszego miasta pójdą też inne gminy powiatu działdowskiego. Każdy zakup nowoczesnego sprzętu dla naszej placówki przynosi wymierne korzyści dla leczących się tu pacjentów - powiedziała dyrektor SPZOZ w Działdowie Elżbieta Leżuchowska.
HYDRASYS jest jednolitym systemem za pomocą którego można prowadzić wszystkie etapy procesu elektroforezy: aplikację próbki, migrację, inkubację, utrwalenie, barwienie, odbarwianie i suszenie.
W skład ofiarowanego przez Urząd Miasta Działdowo zestawu wchodzą: półautomatyczny aparat HYDRASYS, zestaw komputerowy i profesjonalny skaner do wykonanych oznaczeń.
Z nowoczesnego urządzenia zadowolona jest także Krystyna Bałycz, kierownik działu diagnostyki medycznej. - Korzystanie z zautomatyzowanego systemu do elektroforezy poprawi nam jakość analiz oraz powtarzalność wyników. Przy pomocy tego automatu będziemy mieli możliwość wykonania większego panelu rozdziałów, co w ewidentny sposób przyczyni się do lepszego diagnozowania pacjentów.Elektroforeza w dużym skrócie
Elektroforeza jest to technika polegająca na rozdziale substancji w polu elektrycznym, wykorzystująca różnice w szybkości ruchu naładowanych substancji względem nieruchomego ośrodka.