jpgCentralna Rejestracja Poradni +48 23 697 25 22
(numer wewnętrzny 250)

Szpitalna Centrala Telefoniczna +48 23 697 22 11


 

Numery wewnętrzne do poszczególnych jednostek szpitala:

Dyrekcja
199 - Sekretariat Dyrektora SPZOZ w Działdowie
255 - Z-ca Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej
220 - Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych
178 - Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa


Stanowiska samodzielne
200 - Inspektor ds. obronności
233 - Pełnomocnik Dyrektora ds. Praw Pacjenta
233 - Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością
276 - Pielęgniarka epidemiologiczna
297 - Radca prawny
155 - Specjalista ds. BHP


Administracja
268 - Archiwum
206 - Inwentaryzacja
108 - Kadry (lub 263)
291 - Kierownik zamówień publicznych
229 - Sekcja administracyjno-gospodarcza
119 - Zaopatrzenie (magazyny medyczno-gospodarcze)


Księgowość
292 - Główny Księgowy
293 - Księgowość finansowa
294 - Księgowość finansowa
206 - Kierownik działu płac
260 - Dział płac
295 - Kasa


Dział Sprzedaży Planowania i Analiz
146 - Kierownik
242 - Statystyk
174 - Statystyk
249 - Statystyk


Izby Przyjęć
234 - Izba przyjęć ogólna
226 - Izba przyjęć dziecięca
247 - Izba przyjęć położniczo-ginekologiczna


Poradnie Specjalistyczne
216 - Chirurgiczna
230 - Dermatologiczno-Wenerologiczna - rejestracja
281 - Dermatologiczno-Wenerologiczna - lekarz
110 - Endokrynologiczna
169 - Ginekologiczna (Poradnia "K")
164 - Kardiologiczna
166 - Laryngologiczna
140 - Nefrologiczna
164 - Neurologiczna
181 - Okulistyczna
131 - Ortopedyczna
164 - Rehabilitacyjna
228 - Reumatologiczna
164 - Urologiczna
259 - Zdrowia psychicznego


Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
124 - Gabinet pielęgniarki oddziałowej/sekretariat
114 - Gabinet lekarski
138 - Dyżurka pielęgniarek
139 - Dyżurka pielęgniarek


Oddział Dziecięcy
221 - Gabinet ordynatora
202 - Gabinet lekarski (lub 203)
103 - Sekretariat
222 - Pielęgniarka oddziałowa
105 - Dyżurka pielęgniarek
106 - Dyżurka pielęgniarek
226 - Izba Przyjęć


Oddział Chirurgii Ogólnej
211 - Gabinet ordynatora
113 - Gabinet lekarski
118 - Sekretariat
175 - Pielęgniarka oddziałowa
112 - Dyżurka pielęgniarek - strona A
116 - Dyżurka pielęgniarek - strona B
148 - Gabinet zabiegowy
173 - Kuchnia


Dział Fizjoterapii
261 - Kierownik Działu Fizjoterapii
262 - Gabinet fizykoterapii
257 - Gabinet kinezyterapii


Oddział Medycyny Paliatywnej
258 - Gabinet lekarski
282 - Pielęgniarka oddziałowa
190 - Dyżurka pielęgniarek


Oddział Neurologiczny
168 - Gabinet ordynatora
176 - Gabinet lekarski
214 - Gabinet lekarza dyżurującego
284 - Sekretariat
197 - Pielęgniarka oddziałowa
183 - Dyżurka pielęgniarek
280 - Gabinet zabiegowy
198 - Kuchnia


Oddział Noworodków i Wcześniaków
145 - Gabinet lekarski
167 - Pielęgniarka oddziałowa
152 - Dyżurka pielęgniarek
153 - Dyżurka pielęgniarek
163 - Poradnia dla noworodków


Oddział Położniczo-Ginekologiczny
247 - Izba przyjęć
212 - Gabinet ordynatora
134 - Gabinet lekarski
135 - Sekretariat
251 - Pielęgniarka oddziałowa
126 - Dyżurka pielęgniarek
151 - Dyżurka pielęgniarek
127 - Gabinet zabiegowy
254 - Sala porodowa


Oddział Psychiatryczny
219 - Gabinet ordynatora
149 - Gabinet lekarski
160 - Gabinet psychologa
189 - Sekretariat
240 - Pielęgniarka oddziałowa
239 - Dyżurka pielęgniarek
248 - Kuchnia


Oddział Rehabilitacyjny
165 - Gabinet lekarski
130 - Pielęgniarka oddziałowa
284 - Sekretariat
182 - Dyżurka pielęgniarek


Stacja Dializ tel.fax: +48 23 697 25 44
227 - Gabinet kierownika
279 - Gabinet lekarski
224 - Sekretariat
225 - Pielęgniarka oddziałowa
223 - Dyżurka pielęgniarek, dializy otrzewnowe
299 - I sala dializ
123 - II sala dializ
188 - Sala dializ ostrych
238 - Pracownia elektroników


Szpitalny Oddział Ratunkowy
101 - Segregacja medyczna
156 - Gabinet lekarski
210 - Lekarz zespołu S
231 - Pielęgniarka oddziałowa
141 - Dyżurka pielęgniarek
143 - Dyżurka pielęgniarek
209 - Ratownicy medyczni
235 - Pokój kierowców


Oddział Urazowo-Ortopedyczny
161 - Gabinet lekarski
118 - Sekretariat
122 - Pielęgniarka oddziałowa
144 - Dyżurka pielęgniarek


Wieloprofilowy Oddział Chorób Wewnętrznych
215 - Gabinet ordynatora
195 - Gabinet lekarski
191 - Sekretariat Oddziału Wewnętrznego
192 - Pielęgniarka oddziałowa
193 - Dyżurka pielęgniarek
278 - Gabinet zabiegowy
186 - Kuchnia
194 - Pracownia spirometryczna
Pododdział Kardiologiczny/Reumatologiczny
120 - Punkt przyjęcia pacjenta
205 - Gabinet lekarski
191 - Sekretariat pododdziału kardiologicznego
184 - Intensywna Opieka Kardiologiczna
185 - Dyżurka pielęgniarek


Gabinety Diagnostyczne
109 - USG - gabinet (lub 102)
129 - Endoskopia
125 - Audiologia
179 - EEG
233 - Cytologia


Rentgen
265 - Gabinet lekarski
241 - Rejestracja
264 - Gabinet techników
147 - Tomograf komputerowy


Medyczne Laboratorium Lekarskie
275 - Kierownik laboratorium
171 - Sekretariat
274 - Z-ca kierownika ds. techników
270 - Punkt pobierania materiałów
285 - Pracownia analityki i koagulologii
207 - Pracownia biochemii
271 - Pracownia hematologii i EJA
187 - Pracownia biochemii ogólna
172 - Pokój socjalny

277 - Pracownia serologii transfuzjologicznej z Bankiem Krwi


Pracownia bakteriologiczna
23 697 02 86

 

 


Punkt Krwiodawstwa
23 697 53 85

 


Blok Operacyjny
244
245


Centralna Sterylizatornia
273 - Kierownik
256 - Dyżurka
154 - Komora dezynfekcyjna


Apteka
243 - Kierownik apteki
283 - Ekspedycja


Blok Żywienia
272 - Kierownik bloku żywienia
217 - Blok żywienia
117 - Kuchnia ogólna
201 - Stołówka


Sekcja Techniczna
218 - Kierownik sekcji technicznej
121 - Elektrycy
237 - Hydraulicy
298 - Sprzęt medyczny
288 - Kotłownia


Obsługa
100 - Centrala telefoniczna
296 - Szatnia
208 - Portiernia główna
162 - Depozyt
236 - Kierownik obsługi sprzątającej
196 - Obsługa sprzątająca
Ochrona - 606671980


Inne
157 - Związki Zawodowe Pracowników Ochrony Zdrowia
287 - NSZZ "Solidarność"
297 - Sklep medyczny
107 - Biblioteka
158 - Krawcowa/pralnia
232 - Prosektorium
111 - Transport medyczny (+48) 23 697 21 24
Nocna i Świąteczna ambulatoryjna pomoc lekarska i pielęgniarska (wyjazdowa) tel/fax: 23 697 21 24