jpegOd 15 stycznia w SPZOZ w Działdowie funkcjonuje Centralna Rejestracja szpitala. Nowy punkt obsługi pacjenta umieszczono w pomieszczeniach po dawnej bibliotece szpitalnej (łącznik/parter). Centralna Rejestracja czynna jest codziennie w godzinach od 7:15 do 17:00. Rejestruje pacjentów, którzy zostali skierowani do poradni specjalistycznych i pracowni szpitala. Rejestracja telefoniczna możliwa jest od godziny 9:00 pod nr tel.: 0 23 697 25 22

Każdy z rejestrujących powinien posiadać przy sobie aktualne skierowanie, dokument ubezpieczenia i numer PESEL. Za dokument ubezpieczeniowy uważane są: legitymacja ubezpieczeniowa (osoby pracujące), zaświadczenie z Urzędu Pracy (bezrobotni), zaświadczenie z KRUS (rolnicy) lub legitymacja emeryta/rencisty.

UWAGA! Nie ma możliwości rejestracji telefonicznej przed upływem godziny 9:00

W Centralnej Rejestracji uzyskamy informację na temat pracy poszczególnych poradni oraz oddziałów szpitalnych. Można tu także potwierdzić lub otrzymać ksero własnej dokumentacji szpitalnej.
CR nie rejestruje pacjentów do Poradni dla Kobiet, Poradni Dermatologicznej i Poradni Psychiatrycznej. W tych poradniach funkcjonuje nadal rejestracja wewnętrzna.

W przypadkach nagłych (urazach) postępujemy tak jak dotychczas, kierując się na Izbę Przyjęć Ogólnych (budynek główny/pogotowie). Podobnie jest w przypadku przyjęć na oddziały szpitalne, gdzie pacjent powinien posiadać skierowanie od lekarza.