gifW poniedziałek 25 mają w sali konferencyjnej SPZOZ w Działdowie pielęgniarki i położne wysłuchały wykładu mgr Krystyny Wolskiej-Lipiec, Przewodniczącej Głównej Komisji Historycznej przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego. Wykład na temat "Etos i symbole w pracy pielęgniarki" uświetnił występ uczniów Szkoły Muzycznej w Działdowie.

Przed rozpoczęciem wykładu Krystyna Wolska-Lipiec, złożyła wszystkim zebranym pielęgniarkom i położnym życzenia z okazji minionego Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej, oby wszystkie czerpały jak największej radości z pracy w tym zawodzie.

Początki pielęgniarstwa
- Zanim zaczęto mówić o pielęgniarstwie po prostu pielęgnowano. Natomiast pielęgniarstwo jako profesja rozwinęło się w drugiej połowie XIX wieku, kiedy to w 1860 roku, Florence Nightingale, w szpitalu św. Tomasza w Londynie, otworzyła pierwszą świecką profesjonalną szkołę pielęgniarstwa. Nightingale postawiła bardzo surowe wymagania - mówiła Wolska-Lipiec.

Rola pielęgniarki
- Podstawową rolą pielęgniarki jest rola zawodowa, a jej istotą jest pielęgnowanie. Zawód pielęgniarki wiąże się z wysokimi oczekiwaniami społecznymi. Pielęgniarka musi być inna niż przeciętna kobieta. Od niej się oczekuje. Nie każdy może być pielęgniarką i z uśmiechem podchodzić do człowieka chorego i cierpiącego - podkreślała Wolska.

Etos jako wspólna cecha grupy
Mówiąc o etosie Krystyna Wolska-Lipiec przytoczyła słowa Arystotelesa, definiującego pojęcie etosu jako sposób postępowania (działanie) jednostki lub grup posiadających wspólną cechę.e
- Wspólną cechą pielęgniarek będzie wtedy wrażliwość na drugiego człowieka, na wartość jaką jest życie i zdrowie. Florence Nightingale powiedziała, że dobrą pielęgniarką może być tylko dobra kobieta. Przyjęłyśmy za swoje najważniejsze wartości: zdrowie, życie i dobro człowieka. W ramach swojej pracy zobowiązałyśmy się przestrzegać uniwersalne zasady etyczne: poszanowanie godności istoty ludzkiej, przestrzeganie praw człowieka, jego autonomii, sprawiedliwości i odpowiedzialności moralnej. W naszym zawodzie ważna jest także solidarność, gotowość niesienia pomocy i ofiarność. Żeby takim być trzeba przestrzegać i znać tradycje. Nasza tożsamość jest osadzona w tradycji - podkreśliła Wolska.

Symbole
Przemawiająca zwróciła uwagę na to, iż od początku pielęgniarstwa stopnie uzyskiwania wiedzy, wtajemniczenia, podkreślane były uroczystościami. Uroczystość czepkowania, paskowania. O roli społecznej tego zawodu stanowić miały też jego symbole: znak zawodu, czepek, mundur, hymn pielęgniarski, ślubowanie. Wolska nakreśliła też historię czepka pielęgniarskiego i przykłady zmiany jego wyglądu.
- Czepek  jako symbol zawodowy jest obecnie elementem dekoracyjnym. Ozdabia wizerunki książek, używany jest często podczas uroczystości. Z badań ZZPIP wynika, że pacjenci nie są zadowoleni z tego, że pielęgniarki przestały nosić czepki. Okazuje się nawet, że duża grupa pielęgniarek chciałaby aby czepki powróciły - mówiła.
Pierwszy dokładny opis stroju pielęgniarskiego pochodzi z początków XVII wieku. Strój pielęgniarski ewoluował zmieniając kolor z szarego na biały. Słuchacze znajdujący się na sali zobaczyli zdjęcia ukazujące stroje pierwszych pielęgniarek w Polsce i na świecie. Ilustracje pochodzące z pierwszego polskiego podręcznika pielęgniarstwa, wydanego w 1910 roku w szkole lwowskiej.

Pielęgniarka ma być damą
- Pamiętajmy, że kultura to przede wszystkim prostota i umiejętność nawiązania kontaktu z drugim człowiekiem, a nie udziwianie swojego języka i kreowanie swoich wypowiedzi na naukowe, czy pseudonaukowe. Pielęgniarka ma być damą, kobietą która w kulturalny sposób odnosi się od ludzi i całego otoczenia. Pamiętajmy też, że największe zagrożenie dla etosu pielęgniarki niesie relatywizm moralny. Stopniowanie wartości w zależności od sytuacji w jakiej się znajdujemy - podkreśliła Krystyna Wolska-Lipiec

gifgifgif
gifgifgif
gif
gif