SPZOZ w Działdowie przypomina, że każdy pacjent, przychodzący do szpitala w celu przyjęcia na odpowiedni oddział, powinien posiadać przy sobie dokumenty, które pozwalają na stwierdzenie zasadności przyjęcia na oddział (nie dotyczy przypadków uznanych za nagłe).

Przychodząc do szpitala powinniśmy posiadać zatem:
- dowód osobisty, lub paszport/prawo jazdy/legitymację szkolną
- aktualne skierowanie od lekarza rodzinnego bądź innego specjalisty,

Wprowadzenie systemu eWUŚ znosi obowiązek przedstawiania dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie.