gifFundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy od wielu lat wspomaga Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie. Według danych Fundacji w ciągu ostatnich jedenastu lat do działdowskiego szpitala trafił sprzęt medyczny o wartości około 196 tysięcy złotych.

Dowiedz się co szpital w Działdowie dostał od fundacji Jurka Owsiaka.


Po raz pierwszy sprzęt zakupiony z funduszy WOŚP trafił do nas w 1998 roku, po V finale Orkiestry. Była to aparatura i sprzęt ratowniczy przekazane dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, o wartości 8 tysięcy 310 złotych. Dzięki Fundacji pogotowie w Działdowie wzbogaciło się o nowy sprzęt ratowniczy, m.in.: resuscytator silikonowy z akumulatorem tlenu oraz laryngoskop.

jpgPo raz drugi Fundacja zakupiła dla nas sprzęt ze środków zgromadzonych podczas VII finału WOŚP. Wtedy to Oddział Noworodków i Wcześniaków otrzymał kardiomonitor nieinwazyjny i pulsosksymetr - urządzenia które umożliwiają monitorowanie funkcji życiowych dziecka: pracy serca, utlenienia krwi, ciśnienia tętniczego krwi, czy oddechu.

jpgRok później Oddział Nefrologiczny (obecnie stacja dializ) dostał dwa aparaty do automatycznej dializy otrzewnowej z walizką. Urządzenia te trafiają do pacjentów, których stan zdrowia pozwala na samodzielne wykonywanie dializ otrzewnowych w domu. Ułatwia to znacznie życie osobie z niewydolnością nerek.

jpgKolejny finał WOŚP to urządzenie do przesiewowych badań słuchu metodą otoemisji akustycznych, które trafiło do Oddziału Noworodków i Wcześniaków. Od tego czasu wszystkie dzieci urodzone w działdowskim szpitalu przechodzą badanie słuchu wykonywane tą metodą. W 2003 roku, po ocenie realizacji Ogólnopolskiego Programu Powszechnych Badań Słuchu u Noworodków pod względem wiarygodności badań, działdowski oddział noworodków i wcześniaków zajął V miejsce w Polsce, na 445 szpitali. Fundacja nagrodziła nas za to stanowiskiem do pielęgnacji noworodka. W dalszych latach do oddziału trafiły jeszcze: stanowisko do ważenia i pielęgnacji niemowląt i aparat CPAP do terapii oddechu, umożliwiający zastosowanie oddechu wspomaganego w przypadku pewnego rodzaju zaburzeń oddychania.

jpgZ pomocy Fundacji WOŚP korzysta również Oddział Dziecięcy. Do tego oddziału trafiły już: pulsosksymetr, monitor nieinwazyjny, ciśnieniomierz, pompa strzykawkowa, ciśnieniomierz, inkubator zamknięty, inhalator, aparat EKG, waga dla niemowląt i glukometr.

jpgW ubiegłym 2008 roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zakupiła dwa urządzenia do precyzyjnego badania słuchu dla Poradni Otolaryngologicznej SPZOZ w Działdowie. W ten sposób pracownia audiologiczna została wyposażona w wysokiej jakości audiometr diagnostyczny i tympanometr diagnostyczny z sondą kliniczną.


Informacje na temat organizacji i przebiegu tegorocznego XVII Finału WOŚP w Działdowie znajdziecie Państwo na stronie Hufca ZHP Działdowo: www.dzialdowo.zhp.pl