jpgPrzy wejściu głównym do SPZOZ w Działdowie został zainstalowany specjalny pojemnik na zużyte baterie. Zachęcamy wszystkich, którzy mają takie wykorzystane nośniki energii, aby pozbywali się ich w sposób bezpieczny dla środowiska. Do zielonego kartonowego pojemnika z napisem "ZUŻYTE BATERIE" wrzucać możemy wszelkiego typu małogabarytowe baterie i akumulatory.

Każdy może...
Z możliwości tej skorzystać może każdy, kto nie chce przyczyniać się do zatruwania naszego środowiska. Aby móc wrzucić baterie do pojemnika znajdującego się w szpitalu nie trzeba być jego pacjentem czy pracownikiem. Zbiórka baterii jest bezpłatna i dobrowolna. Recyklingiem zebranych w ten sposób baterii zajmuje się REBA Organizacja Odzysku S.A. przy współpracy z Ekologicznym Związkiem Gmin "Działdowszczyzna".  

Bateria - odpad niebezpieczny
Każda bateria i akumulator wyrzucony do kosza na śmieci lub po prostu na ziemię powoduje zagrożenie dla środowiska. Związki metali w nich zawarte, takie jak: kadm, rtęć nikiel, lit, cynk i mangan powodują, że po zużyciu ogniwa galwaniczne stają się odpadem niebezpiecznym. Niekontrolowane pozbywanie się zużytych ogniw prowadzi do zanieczyszczenia gleb i wód gruntowych metalami ciężkimi. Natomiast obecność baterii w odpadach komunalnych, które są następnie unieszkodliwiane poprzez składowanie kompostowanie lub spalanie w spalarniach odpadów prowadzi do podwyższenia zawartości metali ciężkich w odciekach składowisk, kompostach a także w popiołach, żużlach i wypełnieniach filtrów ze spalarni odpadów.

Recykling jako "złoty" środek
W Polsce rocznie sprzedaje się około 300 mln sztuk ( 7,5 tys ton) baterii i akumulatorów małogabarytowych. Wszyscy ponosimy więc cząstkę odpowiedzialności za właściwe postępowanie z bateriami po wykorzystaniu zawartej w nich energii. Pamiętajmy, aby zużyte baterie lub akumulatory zawsze wyrzucać do specjalnego pojemnika oznaczonego napisem "Zużyte baterie", stojącego w każdym ceniącym się sklepie RTV, szkole, urzędzie lub innym miejscu. Jedną z metod unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych jest ich recykling. Stosowanie recyklingu ogranicza zagrożenie dla środowiska, jakie stwarzają metale zawarte w zużytych bateriach.

Opracowane na podstawie informacji z www.reba.com.pl